อำนวย วีรวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์พิเศษ
อำนวย วีรวรรณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
12 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า สมหมาย ฮุนตระกูล
ถัดไป สมหมาย ฮุนตระกูล
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี ชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
(รักษาการ)
ถัดไป ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี
ถัดไป ประจวบ ไชยสาส์น
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
พรรค นำไทย
คู่สมรส คุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ[1]
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษ อำนวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อดีตหัวหน้าพรรคนำไทย และพรรคมวลชน อดีตรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นบิดาของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เจ้าของธุรกิจทางด้านรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันเป็นบุคคลไร้ความสามารถเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหกล้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์[2][3]

ประวัติ[แก้]

ดร.อำนวย วีรวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี) ที่จังหวัดพระนคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (อสช 12677) ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ด้านครอบครัวสมรสกับ คุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ

การรับราชการ[แก้]

ศาสตราจารย์พิเศษ อำนวย วีรวรรณ หรือที่รู้จักในนาม ศ.ดร.อำนวย วีรวรรณ รับราชการในกระทรวงการคลัง เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อธิบดีกรมศุลกากร และเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนแรกที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2518 ด้วยอายุเพียง 43 ปี[4]

ดร.อำนวย วีรวรรณ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537[5]

งานการเมือง[แก้]

ดร.อำนวย วีรวรรณ เริ่มทำงานการเมืองโดยการได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (จอมพลถนอม กิตติขจร) ในปี พ.ศ. 2506[6] ต่อมาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[7] และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2523 และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปีเดียวกัน[8] และได้รับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2535[9] จากนั้นจึงลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2538 และได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2539[10] ต่อมาจึงได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเงิน ในปี พ.ศ. 2540 ได้ ซึ่งต่อมาได้มีการแต่งตั้งนายทนง พิทยะ เข้ามารับหน้าที่แทน และได้มีการลดค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม[11]

ดร.อำนวย วีรวรรณ เคยก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อว่า "พรรคนำไทย"[12] และได้ยุติการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2541

อำนวย วีวรรณ เป็นพยานในคดีผู้บริหารธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือบริษัทกฤษดามหานคร[13]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ไชย ณ ศีลวันต์ คนหนุ่มที่ถูกกล่าวหา
 2. ราชกิจจาประกาศ 2 อดีตรัฐมนตรี เป็นคนไร้ความสามารถ
 3. ราชกิจจาประกาศ 2 อดีตรัฐมนตรี เป็นคนไร้ความสามารถ
 4. อำนวย วีรวรรณกับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกรุงเทพ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (นายอำนวย วีรวรรณ)
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
 7. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 11. รัฐบาล‘บิ๊กจิ๋ว’กับลูกโป่งฟองสบู่ความอ่อนหัดในเวทีการเงินระดับโลก
 12. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคนำไทย)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 46ง วันที่ 17 ตุลาคม 2537
 13. ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือบริษัทกฤษดามหานคร[ลิงก์เสีย]
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
 16. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๘๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ก่อนหน้า อำนวย วีรวรรณ ถัดไป
สมหมาย ฮุนตระกูล 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.42)
(3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2524)
2rightarrow.png สมหมาย ฮุนตระกูล
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 2leftarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.52)
(25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540)
2rightarrow.png ทนง พิทยะ