พรรคเอกภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคเอกภาพ
หัวหน้าพรรค ชาติวัฒน์ ชาติกรกุล
ก่อตั้ง 10 มีนาคม พ.ศ. 2526
ยุบ 17 มกราคม พ.ศ. 2545 (อายุ 19 ปี)
สำนักงานใหญ่ 670/104 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเอกภาพ (อังกฤษ: Solidarity Party) เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2526[1][2] ในนาม พรรคประชาไทย โดยมีนายทวี ไกรคุปต์ เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พรรคประชาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมไทย[3] และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พรรคเอกภาพ [4] โดยได้ยุบรวมพรรคการเมืองขนาดเล็ก จำนวน 3 พรรค คือ พรรคกิจประชาคม ของนายบุญชู โรจนเสถียร พรรคก้าวหน้า ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน และพรรคประชาชน ของนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เข้ามารวมกับพรรครวมไทยและมี ส.ส.จากการรวมตัวในครั้งนี้จำนวน 61 คน และถือเป็นพรรคใหญ่อันดับ 2 ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น

ในช่วงแรกของการจัดตั้งพรรค ได้มีการมอบหมายให้ ณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรครวมไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมี เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งมีจำนวน ส.ส.เป็นอันดับ 2 เป็นเลขาธิการพรรคคนแรกอีกด้วย โดยภายหลังจากการรวมพรรคกันไม่นาน พรรคก็เข้าร่วมรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน เมื่อได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นสมัยที่ 2

รายนามผู้บริหารพรรค[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

พรรคเอกภาพ ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในชื่อพรรคประชาไทย (2526-2529) พรรครวมไทย (2529-2532) และพรรคเอกภาพ (2532-2545) มีหัวหน้าพรรครวมจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่

 1. นายทวี ไกรคุปต์ (10 มกราคม 2526 - 27 พฤษภาคม 2529)
 2. นายณรงค์ วงศ์วรรณ (5 มิถุนายน 2529[5] - 1 มิถุนายน 2534)
 3. นายบุญชู โรจนเสถียร (27 มิถุนายน 2534 - 20 กรกฎาคม 2535)
 4. นายอุทัย พิมพ์ใจชน (20 กรกฎาคม 2535 - 21 สิงหาคม 2538)
 5. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ (29 สิงหาคม 2538 - 13 พฤศจิกายน 2543)
 6. นายชาติวัฒน์ ชาติกรกุล (1 ธันวาคม 2543 - 17 มกราคม 2545)

เลขาธิการพรรค[แก้]

 1. นายสันติ ชัยวิรัตนะ (10 มกราคม 2526 - 27 พฤษภาคม 2529)
 2. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ (5 มิถุนายน 2529 - 11 เมษายน 2532)
 3. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (12 เมษายน 2532[6] - 31 พฤษภาคม 2532)
 4. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ (1 มิถุนายน 2532 - 1 มิถุนายน 2534)
 5. นายอุทัย พิมพ์ใจชน (27 มิถุนายน 2534 - 13 กรกฎาคม 2535)
 6. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ (20 กรกฎาคม 2535 - 21 สิงหาคม 2538)
 7. นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ (29 สิงหาคม 2538 - 28 พฤศจิกายน 2539)
 8. นายเนวิน ชิดชอบ (29 พฤศจิกายน 2539 - 4 ตุลาคม 2543)
 9. นายเสถียรพงษ์ รัตนภิรมย์ (1 ธันวาคม 2543 - 17 มกราคม 2545)

การย้ายพรรคของสมาชิกกลุ่มสำคัญ[แก้]

ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 นายณรงค์ และนายเฉลิมพันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกจำนวนหนึ่งได้ลาออกจากพรรค และย้ายไปอยู่กับพรรคสามัคคีธรรม ส่งผลให้พรรคเอกภาพกลับมาเป็นพรรคขนาดเล็กอีกครั้ง ต่อมานายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้รื้อฟื้นพรรคขึ้นมา จนกระทั่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2544 สมาชิกพรรคเอกภาพ ได้ลาออกไปร่วมงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทยเกือบทั้งหมด อาทิ ไชยยศ สะสมทรัพย์ หัวหน้าพรรค ชัย ชิดชอบ รองหัวหน้าพรรค และเนวิน ชิดชอบ เลขาธิการพรรค จนเป็นเหตุให้พรรคเอกภาพหมดบทบาททางการเมืองลงไป

การยุบพรรค[แก้]

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่งที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545 ให้ยุบพรรคเอกภาพ เนื่องจากไม่ดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)
 2. 2.0 2.1 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรือง การยุบพรรคเอกภาพราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 22ง วันที่ 14 มีนาคม 2545
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาไทย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรครวมไทย ตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค