รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural logo gif.gif
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง

ตั้งแต่ 8พฤษภาคมพ.ศ.2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
ผู้ประเดิมตำแหน่งประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สถาปนาพ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Prapat Punyachatruk.jpg นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
2
(1)
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 54 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
3 Yongyut Tiyapairat.jpg นายยงยุทธ ติยะไพรัช 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Kasame Sanitwong Na Ayuthya.jpg นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
Anongvan Thepsuthin.jpg นาง อนงค์วรรณ เทพสุทิน
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (รักษาการ)
57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6
(2)
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข.jpg นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
8 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี.jpg นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9 ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.jpg พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10 สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์.jpg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561.