มนัญญา ไทยเศรษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ป.ม. ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ดำรงตำแหน่งร่วมกับประภัตร โพธสุธน
สุนทร ปานแสงทอง
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)
จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
พรรค ภูมิใจไทย
บิดา เดชา ไทยเศรษฐ์
มารดา ปาลี้ ไทยเศรษฐ์
คู่สมรส อนุชา ซักเซ็ค
บุตร เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
ปารีณา ซักเซ็ค
กฤษฎา ซักเซ็ค
ปารีชา ซักเซ็ค
อามาจีนา ซักเซ็ค
ศิษย์เก่า โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสนา อิสลาม
ชื่อเล่น แหม่ม

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นักการเมืองชาวไทย

ประวัติ[แก้]

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นลูกสาวของเดชา กับปาลี้ ไทยเศรษฐ์[1] และเป็นน้องสาวของชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีหลายสมัย มีบุตรชายคือ เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี มนัญญาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ต่อมาเข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) และปริญญาตรีอีกแห่งหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเมือง[แก้]

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562[2] ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[3] สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย[4] ดูแลรับผิดชอบงานของกรมวิชาการเกษตร และมีนโยบายในการห้ามใช้สารคลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ในภาคการเกษตรของประเทศไทย[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "แหม่ม มนัญญา" หญิงแกร่งแห่งดอนหมื่นแสน
  2. น้องสาว ‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’ ลาออกนายกเทศมนตรีอุทัยฯ คาดเตรียมนั่งเก้าอี้ รมต.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง หน้า ๒, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  4. แหม่ม-มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี “อกสามศอก” ของจริง
  5. "มนัญญา" ยัน หากยังนั่งเก้าอี้ รมช.เกษตรฯ อยู่ ไม่มีการใช้ 2 สารพิษ
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔