เกษม วัฒนชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
ถัดไป พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
21 มกราคม พ.ศ. 2532 – 20 มกราคม พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี
ถัดไป ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 เมษายน พ.ศ. 2484 (76 ปี)
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
คู่สมรส คุณหญิง รัชนีวรรณ วัฒนชัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล [1] และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่[2] ในอดีตได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร สมรสกับคุณหญิง รัชนีวรรณ วัฒนชัย

ประวัติการศึกษา[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ

  • พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2527 หัวหน้าหน่วยวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ริเริ่มการส่งนักศึกษาแพทย์ไปอยู่ร่วมกับชาวไทยภูเขาเพื่อให้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความยากลำบากของประชาชนในถิ่นธุรกันดาร ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจุดประกายการสร้างแพทย์ชนบทขึ้นในประเทศไทย
  • รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • สมาชิกวุฒิสภา[3]
  • ประธานสภาวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2544 ศ.นพ.เกษม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (สมัยแรก) ก่อนที่จะขอลาออกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนของปีเดียวกัน หลังจากรับตำแหน่งเพียง 3 เดือน จากนั้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี[4]

นอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า เกษม วัฒนชัย ถัดไป
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 2leftarrow.png Emblem of Ministry of Education.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ (ครม.54)
(17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544)
2rightarrow.png พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์
อาวุธ ศรีศุกรี
2leftarrow.png Logo CMU.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(21 มกราคม พ.ศ. 2532 - 20 มกราคม พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์ นายแพทย์
โชติ ธีตรานนท์