รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
ตราราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มาริษ เสงี่ยมพงษ์
ตั้งแต่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
สถาปนา14 เมษายน พ.ศ. 2418
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2418 – พ.ศ. 2475)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ
1 เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี พ.ศ. 2418 พ.ศ. 2428 45 ปี
2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2428 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466 26 ปี
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย 1 เมษายน พ.ศ. 2467 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 41 ปี
4 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475[1] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 36 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูปภาพ รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ
1
(1,2)
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476 36 ปี
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 -
2
(1,2)
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 4 1 กันยายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 49 ปี
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477 -
3 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 47 ปี
4
(1)
พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 43 ปี
5
(1-3)
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 9 สิงหาคม​ พ.ศ. 2480 36 ปี
7 10 สิงหาคม​ พ.ศ. 2480 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 -
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 -
6 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 53 ปี
7
(1)
พลตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 42 ปี
8
(1)
ดร.ดิเรก ชัยนาม 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 14 ธันวาคม พ.ศ. 2484 36 ปี
7
(2,3)
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 -
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485 -
9 หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 2 สิงหาคม พ.ศ. 2485 18 ตุลาคม พ.ศ. 2486 43 ปี
8
(2)
ดร.ดิเรก ชัยนาม 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม​ พ.ศ. 2487 -
4
(2)
ศรีเสนา สมบัติศิริ 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม​ พ.ศ. 2488 -
10 ทวี บุณยเกตุ 12 1 กันยายน​ พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488 40 ปี
11
(1,2)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 39 ปี
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 -
8
(3-5)
ดร.ดิเรก ชัยนาม 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 -
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 -
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 -
12 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 45 ปี
13 อรรถกิจ พนมยงค์ 18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ?
1
(3,4)
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 -
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491 -
14 พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล 21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 54 ปี
7
(4)
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 -
15 พจน์ สารสิน 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 44 ปี
16
(1-3)
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 46 ปี
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 -
24 8 ธันวาคม​ พ.ศ. 2494 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 -
17
(1-4)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 60 ปี
26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 6 กันยายน พ.ศ. 2500 -
27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 -
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 -
18
(1-3)
พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ 29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 44 ปี
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 -
31 11 มีนาคม​ พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2514 -
19
(1)
จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 58 ปี
20 จอมพล ถนอม กิตติขจร 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 61 ปี
19
(2,3)
จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 -
34 30 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2517 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 -
21
(1)
พิชัย รัตตกุล 35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518[2] 14 มีนาคม​ พ.ศ. 2518 50 ปี
22 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518[3] 20 เมษายน พ.ศ. 2519 51 ปี
21
(2,3)
พิชัย รัตตกุล 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กันยายน​ พ.ศ. 2519 -
38 5 ตุลาคม​ พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม​ พ.ศ. 2519 -
23
(1-3)
อุปดิศร์ ปาจรียางกูร 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม​ พ.ศ. 2520 55 ปี
40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2522 -
41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 -
24
(1-5)
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 61 ปี
42 12 มีนาคม พ.ศ. 2523 30 เมษายน​ พ.ศ. 2526 -
43 7 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม​ พ.ศ. 2529 -
44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 -
45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 -
25 สุบิน ปิ่นขยัน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 52 ปี
26 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 52 ปี
27
(1)
อาสา สารสิน 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 53 ปี
28 ปองพล อดิเรกสาร 48 17 เมษายน​ พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 50 ปี
27
(2)
อาสา สารสิน 49 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน​ พ.ศ. 2535 -
29 นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นสิริ 50 29 กันยายน​ พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 65 ปี
30 ทักษิณ ชินวัตร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 45 ปี
31 นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 50 ปี
32 หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 51 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 65 ปี
33 ดร.อำนวย วีรวรรณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 64 ปี
34 ประจวบ ไชยสาส์น 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 52 ปี
35 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544 48 ปี
36 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 42 ปี
37 ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 52 ปี
38 นิตย์ พิบูลสงคราม 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 65 ปี
39 นพดล ปัทมะ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 46 ปี
40 ดร.เตช บุนนาค 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 4 กันยายน พ.ศ. 2551 64 ปี
41 สาโรจน์ ชวนะวิรัช 7 กันยายน พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551 66 ปี
42 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 65 ปี
43 กษิต ภิรมย์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 64 ปี
44 ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 59 ปี
45 พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 60 ปี
46
(1,2)
ดอน ปรมัตถ์วินัย 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 65 ปี
62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566 -
47 ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 28 เมษายน พ.ศ. 2567 66 ปี
- ภูมิธรรม เวชยชัย

(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)

28 เมษายน[4] พ.ศ. 2567 30 เมษายน พ.ศ. 2567 70 ปี
48 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน 65 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่ 18 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ประสงค์ สุ่นศิริ พ.ศ. 2535–2537 11 สิงหาคม พ.ศ. 2470 (96 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2538–2539 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
กระแส ชนะวงศ์ พ.ศ. 2538 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (90 ปี)
สุบิน ปิ่นขยัน พ.ศ. 2533 16 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (89 ปี)
อาสา สารสิน พ.ศ. 2534–2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 (88 ปี)
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2533–2534 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (86 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2551 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2535 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
สาโรจน์ ชวนะวิรัช พ.ศ. 2551 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
เตช บุนนาค พ.ศ. 2551 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (80 ปี)
กษิต ภิรมย์ พ.ศ. 2551–2554 15 ธันวาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2537–2538 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ดอน ปรมัตถ์วินัย พ.ศ. 2558–2566 25 มกราคม พ.ศ. 2493 (74 ปี)
กันตธีร์ ศุภมงคล พ.ศ. 2548–2549 3 เมษายน พ.ศ. 2495 (72 ปี)
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พ.ศ. 2557–​2558 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (70 ปี)
ปานปรีย์ พหิทธานุกร พ.ศ. 2566–2567 20 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พ.ศ. 2544–2548 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (65 ปี)
นพดล ปัทมะ พ.ศ. 2551 23 เมษายน พ.ศ. 2504 (63 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕
  2. ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. ๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๑๘
  3. ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘
  4. ""ภูมิธรรม" ใหญ่จริง รักษาการ "รมว.ตปท." แทน ปานปรีย์". ฐานเศรษฐกิจ. 28 เมษายน 2024. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)