อุดม คชินทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ถัดไป ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 สิงหาคม พ.ศ. 2497 (63 ปี)[1]
คู่สมรส นางกาญจนา คชินทร
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร (17 สิงหาคม พ.ศ. 2497 - ) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560[2] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล[3] อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2519 ระดับปริญญาตรี วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2521 ระดับปริญญาโท พบ. จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2527 ระดับปริญญาเอก วว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • พ.ศ. 2531 - 2533 Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California, San Diego, U.S.A.[4]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (9 ธ.ค. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558)
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (9 ธ.ค. พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วาระที่ 1 (วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 2548 – 19 ก.พ. พ.ศ. 2552), วาระที่ 2 (วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 2552 – 8 ธ.ค. พ.ศ. 2554)
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (12 ธ.ค. พ.ศ. 2543 – 19 ก.พ. พ.ศ. 2548)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2 ธ.ค. พ.ศ. 2534 -11 ธ.ค. พ.ศ. 2543)[5]
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2558 - 30 ก.ค. 2560)

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ[แก้]

 • หัวหน้าแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2521 - 2522
 • แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2524
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2526 - 2527
 • Quality Person of the Year 2009 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552
 • ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
 • ประธานการจัดประชุมวิชาการโรคระบบทางเดินอาหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค พ.ศ. 2555
 • บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555
 • ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
 • ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
 • นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2556
 • พระปฐมเจดีย์ทองคำ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด พ.ศ. 2557[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กางประวัติ "ศ.คลินิก นพ.อุดม" นั่งอธการบดี "ม.มหิดล" คนใหม่
 2. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล], เล่มที่ ๑๓๒, ตอน พิเศษ ๕๑ ง, ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘, หน้า ๒๗
 4. บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 ด้านสาธารณสุข ศ.คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
 5. บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 ด้านสาธารณสุข ศ.คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
 6. บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 ด้านสาธารณสุข ศ.คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี ๒๕๕๕, เล่มที่ ๑๒๙, ตอน ๓๔ ข, ๓0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่มที่ ๑๒๔, ตอน ๑๘ ข, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕0, หน้า ๑๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]