ลักษณ์ วจนานวัช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าชุติมา บุณยประภัศร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)

ลักษณ์ วจนานวัช เป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[1] กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยาวนานถึง 7 ปี 7 เดือน 2 วัน[2] ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552[3] - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติ[แก้]

ลักษณ์ วจนานวัช เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของพัชระ และวิภา วจนานวัช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทTrinity College Dublin,The University of Dublin, สาธารณรัฐไอร์แลนด์[4]

ในปี พ.ศ. 2553 วารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ "นักการเงินแห่งปี" ประจำปี พ.ศ. 2553 ให้กับ นายลักษณ์ วจนานวัช

ในปี พ.ศ. 2556 นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ประกาศให้นาย ลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ นักการธนาคารแห่งปี พ.ศ. 2556[5]

การทำงาน[แก้]

ลักษณ์ วจนานวัช เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี พ.ศ. 2546 - 2548 และเป็นรองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในปี พ.ศ. 2548 - 2552 จนก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2 พค.2560

งานการเมือง[แก้]

ลักษณ์ วจนานวัช ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
  2. “ลักษณ์” ส่งมอบงานผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่, สำนักข่าวไทยอสมท 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
  3. ทำเนียบผู้จัดการธกส., ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .
  4. ประวัติลักษณ์ วจนานวัช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. "ลักษณ์ วจนานวัช" นักการธนาคารแห่งปี
  6. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 290 ง, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560.
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
ก่อนหน้า ลักษณ์ วจนานวัช ถัดไป
ชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
ธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน