ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รักษาการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สนั่น ขจรประศาสน์
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
สุวิทย์ คุณกิตติ
สหัส บัณฑิตกุล
ถัดไป สุเทพ เทือกสุบรรณ
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
สนั่น ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
ถัดไป ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 23 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า ไชยา สะสมทรัพย์
ถัดไป เฉลิม อยู่บำรุง
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ดำรงตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 – 4 กันยายน พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า พิพัฒน์ พรมวราภรณณ์
ถัดไป อนุทิน ชาญวีรกุล
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (80 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

นายกองใหญ่ [1] ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังนายสมชายพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนเป็นเวลา 5 ปี ด้วยคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551

ประวัติ[แก้]

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มีชื่อเล่นว่า "จิ้น" คนในสภานิยมเรียก "พี่แก่" หรือ "พี่จิ้น เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (80 ปี) สมรสกับนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล (นามสกุลเดิม "เฮ่กล้วย") มีบุตร 3 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และนางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล

นายชวรัตน์ จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน และได้ร่วมอบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การทำงาน[แก้]

นายชวรัตน์ เริ่มทำงานในสายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทขึ้น ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (STECON) ก่อนจะรับงานสัมปทานระดับ "เมกะโปรเจกต์" ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ พ.ศ. 2537 ผลงานที่สร้างชื่อ เช่น งานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ 12,260 ล้านบาท, ก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี วงเงิน 4,325 ล้านบาท, งานโรงงานไฟฟ้าแก่งคอย 2,534 ล้านบาท, การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ากรุงเทพใต้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,360 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท

นายชวรัตน์และบริษัทซิโน-ไทยมีข้อครหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาโดยตลอด ทั้งในการเอื้อประโยชน์ในโครงการมูลค่าหลักพันล้านให้กับธุรกิจ ตลอดไปจนถึงในขณะที่ดำรงตำแหน่ง รมว. มหาดไทย ซึ่งถูกวิจารณ์เรื่องความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินสารพัดโครงการ มีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมมากที่สุด ทำลายสถิติเรื่องการมีว่าที่ปลัดกระทรวงมากที่สุด[2][3] [4]

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง[แก้]

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองมาเป็นระยะเวลานาน เคยผลักดันให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และตนเองเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2539 สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ[5] โควตาพรรคชาติพัฒนา, ปี พ.ศ. 2551 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ในโควตาของกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และตำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข[6] ตามโควตาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง [7]

ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ[8] แต่จากการรับตำแหน่งดังกล่าวทำให้สื่อมวลชนตั้งฉายาให้นายชวรัตน์ว่า "เสืออิ่ม สิงห์โอด" เนื่องจากปัญหาการโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรม การทุจริต และการซื้อขายตำแหน่ง[9] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

  • พ.ศ. 2550 Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE)
  • พ.ศ. 2533 ORDRE DELA COURONNE-ROYAUME DE BELGIQUE

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ถัดไป
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 57)
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
โอฬาร ไชยประวัติ
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รักษาการนายกรัฐมนตรี (ครม. 58)
(2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 2leftarrow.png กท.มหาดไทย.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 59)
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ไชยา สะสมทรัพย์ 2leftarrow.png MOPH logo.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(2 สิงหาคม พ.ศ. 2551- 23 กันยายน พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง