ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รักษาการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(0 ปี 14 วัน)
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(0 ปี 83 วัน)
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สนั่น ขจรประศาสน์
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
สุวิทย์ คุณกิตติ
สหัส บัณฑิตกุล
ถัดไป สุเทพ เทือกสุบรรณ
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
สนั่น ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(2 ปี 232 วัน)
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
ถัดไป ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 23 กันยายน พ.ศ. 2551
(0 ปี 52 วัน)
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า ไชยา สะสมทรัพย์
ถัดไป เฉลิม อยู่บำรุง
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ดำรงตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 – 4 กันยายน พ.ศ. 2555
(3 ปี 202 วัน)
ก่อนหน้า พิพัฒน์ พรมวราภรณณ์
ถัดไป อนุทิน ชาญวีรกุล
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (81 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

นายกองใหญ่ [1] ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังนายสมชายพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนเป็นเวลา 5 ปี ด้วยคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551

ประวัติ[แก้]

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มีชื่อเล่นว่า "จิ้น" คนในสภานิยมเรียก "พี่แก่" หรือ "พี่จิ้น เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (81 ปี) สมรสกับนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล (นามสกุลเดิม "เฮ่กล้วย") มีบุตร 3 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และนางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล

นายชวรัตน์ จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน และได้ร่วมอบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การทำงาน[แก้]

นายชวรัตน์ เริ่มทำงานในสายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทขึ้น ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (STECON) ก่อนจะรับงานสัมปทานระดับ "เมกะโปรเจกต์" ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ พ.ศ. 2537 ผลงานที่สร้างชื่อ เช่น งานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ 12,260 ล้านบาท, ก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี วงเงิน 4,325 ล้านบาท, งานโรงงานไฟฟ้าแก่งคอย 2,534 ล้านบาท, การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ากรุงเทพใต้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,360 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท

นายชวรัตน์และบริษัทซิโน-ไทยมีข้อครหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาโดยตลอด ทั้งในการเอื้อประโยชน์ในโครงการมูลค่าหลักพันล้านให้กับธุรกิจ ตลอดไปจนถึงในขณะที่ดำรงตำแหน่ง รมว. มหาดไทย ซึ่งถูกวิจารณ์เรื่องความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินสารพัดโครงการ มีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมมากที่สุด ทำลายสถิติเรื่องการมีว่าที่ปลัดกระทรวงมากที่สุด[2][3] [4]

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง[แก้]

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองมาเป็นระยะเวลานาน เคยผลักดันให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และตนเองเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2539 สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ[5] โควตาพรรคชาติพัฒนา, ปี พ.ศ. 2551 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ในโควตาของกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และตำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข[6] ตามโควตาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง [7]

ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ[8] แต่จากการรับตำแหน่งดังกล่าวทำให้สื่อมวลชนตั้งฉายาให้นายชวรัตน์ว่า "เสืออิ่ม สิงห์โอด" เนื่องจากปัญหาการโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรม การทุจริต และการซื้อขายตำแหน่ง[9] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

  • พ.ศ. 2550 Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE)
  • พ.ศ. 2533 ORDRE DELA COURONNE-ROYAUME DE BELGIQUE

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ถัดไป
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 57)
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
โอฬาร ไชยประวัติ
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รักษาการนายกรัฐมนตรี (ครม. 58)
(2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 2leftarrow.png กท.มหาดไทย.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 59)
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ไชยา สะสมทรัพย์ 2leftarrow.png MOPH logo.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(2 สิงหาคม พ.ศ. 2551- 23 กันยายน พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง