แสวง กุลทองคำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แสวง กุลทองคำ
ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ดำรงตำแหน่งร่วมกับพลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์
นายกรัฐมนตรี จอมพล ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์
ถัดไป พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เสียชีวิต 3 มีนาคม พ.ศ. 2544 (90 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงสมจิตร์ กุลทองคำ

แสวง กุลทองคำ (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2544)[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตปลัดกระทรวงเกษตร และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการสร้างโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ประวัติ[แก้]

แสวง กุลทองคำ เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2454 ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นบุตรของนายพิศและนางไกร กุลทองคำ

สมรสกับคุณหญิงสมจิตร์ (โล่ห์นักรบ) มีบุตรธิดา รวม 2 คน

แสวงถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 สิริรวมอายุได้ 91 ปี

การศึกษา[แก้]

แสวงสำเร็จการศึกษาและได้ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ป.ป.ก.) เมื่อ พ.ศ. 2472 ต่อจากนั้นจึงศึกษาปริญญา M.Sc. Utah State University และ ปริญญา Ph.D.Nevada University เมื่อ พ.ศ. 2494 และ พ.ศ. 2496 ตามลำดับ

จากนั้นได้ประกาศนียบัตรวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford University) เมื่อ พ.ศ. 2501 และปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2514

การทำงาน[แก้]

ดร.แสวง กุลทองคำ รับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ หัวหน้ากองเศรษฐกิจการเกษตร รองปลัดกระทรวงเกษตร[2] และปลัดกระทรวงเกษตร (ชื่อในขณะนั้น) ระหว่างปี พ.ศ. 2512 - 2514

ดร.แสวง กุลทองคำ ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร เป็นผู้รับเอาพระราชดำริฝนหลวงมาจัดตั้งโครงการค้นคว้าและพัฒนาการทำฝนเทียมขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2512[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบริหารโครงการฝนหลวง โดยทรงตั้งศูนย์อำนวยการซึ่งต่อมาทรงเรียกว่า "ศูนย์ฝนหลวง" ซึ่ง ดร.แสวง กุลทองคำ ได้ร่วมเป็นกรรมการในศูนย์ดังกล่าว[4]

ในปี พ.ศ. 2515 ดร.แสวง กุลทองคำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และพ้นจากตำแหน่งเมื่อคราวเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา[5]

นอกจากงานราชการแล้ว ดร.แสวง เป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ คนแรกของสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง[6]

ผลงาน[แก้]

ผลงานเขียนบทความ[แก้]

แสวงมีผลงานด้านการเขียนบทความทางด้านการเกษตร และ เศรษฐศาสตร์การเกษตร มากกว่า 20 เรื่อง เช่น - ความมั่นคงของชาติด้านการเกษตร - การเกษตรของประเทศไทย - เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย - ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวไทยในอนาคต

ผลงานวิจัย[แก้]

แสวงมีผลงานวิทยานิพนธ์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหลายเรื่อง อาทิ วิธีเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของการปลูกยางพาราในประเทศไทย, งานวิจัยการผสมพันธุ์ข้าว พันธุ์ฝ้าย พันธุ์ปอแก้ว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มให้ขุดบ่อบาดาลนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2496

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://wb.srisangworn.go.th/sswjl/images/flippingbook/zoomssw60/24.jpg
 2. https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/y06b04.pdf
 3. น้ำพระทัยหยาดจากฟ้า โครงการพระราชดำริฝนหลวง
 4. ที่มาและความสำคัญ จาก ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
 5. คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓๒
 6. ประวัติความเป็นมา จาก สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔