ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทย
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัย วัชรงค์
ตั้งแต่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
ผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งอำนวย ไชยโรจน์
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2501 (66 ปี)
เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
พลตรี อำนวย ไชยโรจน์ จอมพลถนอม กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
2 พันโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 30 กันยายน พ.ศ. 2505
1
(2)
พลตรี อำนวย ไชยโรจน์[1] จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1
(3)
พลโท อำนวย ไชยโรจน์[2] จอมพลถนอม กิตติขจร 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ???
3 พันเอก อาจศึก ดวงสว่าง จอมพลถนอม กิตติขจร ??? 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
4 นิสสัย เวชชาชีวะ สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
5
(1)
วีระ มุสิกพงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
- จรูญ กุวานนท์
(รองโฆษกปฏิบัติหน้าที่แทน)
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 20 เมษายน พ.ศ. 2519
5
(2)
วีระ มุสิกพงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม​ พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
- ดุสิต ศิริวรรณ
(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน)
ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
คณะปฏิวัติ นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
6 กำจัด กีพานิช พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
7 พลตรีอุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
8 สมศักดิ์ ชูโต พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
9 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
10 มีชัย วีระไวทยะ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
11 ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
12 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
13 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535
14 วิษณุ เครืองาม พลเอกสุจินดา คราประยูร 28 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
15 มนตรี เจนวิทย์การ อานันท์ ปันยารชุน 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
16 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชวน หลีกภัย 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537
17
(1)
อรรคพล สรสุชาติ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537[3] 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
18 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล บรรหาร ศิลปอาชา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
19 วราเทพ รัตนากร พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2539[4] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
17
(2)
อรรคพล สรสุชาติ ชวน หลีกภัย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[5] 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
20 ยงยุทธ ติยะไพรัช พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544[6] 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545
21 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545[7] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
22 จักรภพ เพ็ญแข 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546[8] 14 มีนาคม พ.ศ. 2548
23 พลตำรวจเอก เฉลิมเดช ชมพูนุท 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548
24 สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548[9] 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
25
(1)
ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549[10] 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550
26 ไชยา ยิ้มวิไล 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550[11] 29 มกราคม พ.ศ. 2551
27 พลตำรวจโทวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ สมัคร สุนทรเวช 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[12] 18 กันยายน พ.ศ. 2551
28 ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551[13] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
- ปณิธาน วัฒนายากร
(รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
29 ฐิติมา ฉายแสง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 24 มกราคม พ.ศ. 2555
25 มกราคม พ.ศ. 2555
(ปฏิบัติหน้าที่)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
- อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
(รองโฆษกฯ รักษาการ)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
30 ศันสนีย์ นาคพงศ์ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
31 ทศพร เสรีรักษ์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
32 ธีรัตถ์ รัตนเสวี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 31 มกราคม พ.ศ. 2557[14]
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 16 กันยายน พ.ศ. 2557
25
(2)
ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 16 กันยายน พ.ศ. 2557[15] 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[16]
- พลเอก วิลาศ อรุณศรี
(เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาการ)
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[17] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
33 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558[18] 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
(รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[19] 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลาออกจากตำแหน่ง)
34 นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ลาออกจากตำแหน่ง[20])
35 อนุชา บูรพชัยศรี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563[21] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564[22]
36 ธนกร วังบุญคงชนะ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564[23] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
- อนุชา บูรพชัยศรี
(รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่)
18 สิงหาคม พ.ศ. 2565[24] 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
37 ชัย วัชรงค์ เศรษฐา ทวีสิน 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๕/๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๔/๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖๕/๒๕๔๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 7. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๙/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-31.
 8. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๕/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-31.
 9. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๕/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 11. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๒/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยา ยิ้มวิไล)
 12. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 13. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๒/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธีรัตถ์ รัตนเสวี)
 15. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง[ลิงก์เสีย]
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง[ลิงก์เสีย]
 17. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่[ลิงก์เสีย]
 18. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง[ลิงก์เสีย]
 19. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 275/2561 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-04-21. สืบค้นเมื่อ 2018-10-31.
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)
 21. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 245/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง/ (นายอนุชา บูรพชัยศรี)
 22. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 212/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง/จำนวน 3 ราย
 23. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 213/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 3 ราย)
 24. "'บิ๊กตู่'จิ้มแล้ว! เซ็นแต่งตั้ง'อนุชา บูรพชัยศรี'คัมแบ็กนั่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่". naewna.com. 2022-08-18.