อุตตม สาวนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 12 กันยายน 2559 (1 ปี 24 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พรชัย รุจิประภา
ถัดไป พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รักษาการแทน)
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
คู่สมรส อิชยา สาวนายน

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[1] หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติ[แก้]

อุตตม สาวนายน เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2503 เป็นบุตรของนายเล็ก กับนางยาหยี สาวนายน[2] จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) Kellogg School of Management, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาบริหารการเงิน School of Management, University of Massachusetts-Amherst สหรัฐอเมริกา

สมรสกับนางอิชยา สาวนายน

การทำงาน[แก้]

อุตตม เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชน ต่อมาทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เคยเป็นรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในเดือนมิถุนายน 2558 อุตตม เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[4] แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 [5] เพื่อให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายหลังจากการยื่นลาออกได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[6]

ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[7] ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ราชพัสดุ [8] รองประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน[9] ประธานกรรมการในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม[10] ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ[11]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ[12] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ[13] ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [14] กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอุตตม สาวนายน
 3. ทีมเจรจา FTA ส่อเค้าแพแตก รับหัวหน้าใหม่
 4. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 6. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/028/T_0001.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/029/T_0001.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/025/T_0001.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/24.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0079.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 15. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก่อนหน้า อุตตม สาวนายน ถัดไป
พรชัย รุจิประภา 2leftarrow.png Logo ict.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(19 สิงหาคม 2558 – 12 กันยายน 2559)
2rightarrow.png พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รักษาการแทน)