อุตตม สาวนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2563
(1 ปี 6 วัน)[1]
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ถัดไป ปรีดี ดาวฉาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 12 กันยายน 2559 (1 ปี 24 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พรชัย รุจิประภา
ถัดไป พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รักษาการแทน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
16 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2562 (2 ปี 44 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อรรชกา สีบุญเรือง
ถัดไป สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน 2561 – 27 มิถุนายน 2563
ถัดไป พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ (2561–2563)
คู่สมรส อิชยา สาวนายน

อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[2] อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติ[แก้]

อุตตม สาวนายน เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2503 เป็นบุตรของนายเล็ก กับนางยาหยี สาวนายน[3] จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) Kellogg School of Management, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาบริหารการเงิน School of Management, University of Massachusetts-Amherst สหรัฐอเมริกา

ด้านครอบครัว สมรสกับ นางอิชยา สาวนายน โดยไม่มีบุตร-ธิดา

การทำงาน[แก้]

อุตตม เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชน ต่อมาทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เคยเป็นรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในเดือนมิถุนายน 2558 อุตตม เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[5] แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559[6] เพื่อให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายหลังจากการยื่นลาออกได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[7]

ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[7] ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ราชพัสดุ[8] รองประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน[9] ประธานกรรมการในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม[10] ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ[11] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ[12] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ[13] ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2563-07-30. สืบค้นเมื่อ 2563-07-30. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 5 กุมภาพันธ์ 2562. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. "เปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายอุตตม สาวนายน" (PDF). สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 29 เมษายน 2563. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "ทีมเจรจา FTA ส่อเค้าแพแตก รับหัวหน้าใหม่". สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 29 เมษายน 2563. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. "ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 20 สิงหาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 14 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. 7.0 7.1 "ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 16 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 8. "พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 มีนาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. "พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 มีนาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. "พระราชบัญญัติ การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 3 มีนาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. "ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 20 ตุลาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. "พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 19 เมษายน 2562. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. "พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 17 มกราคม 2560. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2560" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 28 กันยายน 2560. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า อุตตม สาวนายน ถัดไป
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(10 กรกฎาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2563)
2rightarrow.png ปรีดี ดาวฉาย
อรรชกา สีบุญเรือง 2leftarrow.png ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(16 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2562)
2rightarrow.png สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
พรชัย รุจิประภา 2leftarrow.png Logo ict.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(19 สิงหาคม 2558 – 12 กันยายน 2559)
2rightarrow.png พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รักษาการแทน)