วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายแพทย์
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ถัดไป หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม 2551 – 9 สิงหาคม 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ถัดไป พิชัย นริพทะพันธุ์
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน – 2 ธันวาคม 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
ดำรงตำแหน่ง
26 ธันวาคม 2551 – 21 พฤศจิกายย 2561
ก่อนหน้า พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
ถัดไป เทวัญ ลิปตพัลลภ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
พรรคการเมือง ชาติพัฒนา (2550 - ปัจจุบัน)
ไทยรักไทย (2548 - 2550)
ชาติพัฒนา (2535 - 2548)
คู่สมรส นางเต็มศิริ ชาญนุกูล
ศาสนา พุทธ

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ประวัติ[แก้]

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี) ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา[1] เป็นบุตรของนายเหล็ง กับนางสวาท ชาญนุกูล จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นทำงานเป็นอายุรแพทย์ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเต็มศิริ ชาญนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพี่สาวของพลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ มีบุตรชาย 1 คน คือ นายตะวัน ชาญนุกูล

งานการเมือง[แก้]

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 6 สมัย สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535/2, 2538, 2544) สังกัดพรรคไทยรักไทย (พ.ศ. 2548) , พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2554 และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปี 2537

หัวหน้าพรรค[แก้]

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคให้เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (เดิมชื่อ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) ในปี พ.ศ. 2551 สืบต่อจากพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี[แก้]

ในปี พ.ศ. 2551 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์[2] และในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[3] ต่อมาในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[4] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จึงได้ขอออกจากตำแหน่ง[5] เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. Archived 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  4. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 3
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
ก่อนหน้า วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ถัดไป
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 2leftarrow.png นารายณ์เกษียรสมุทร.gif
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ครม. 60)
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ 2leftarrow.png Min of energy.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(ครม.58),(ครม.59)

(24 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png พิชัย นริพทะพันธุ์
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2leftarrow.png CPN logo2.jpg
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
(26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ