ข้ามไปเนื้อหา

ประมวล สภาวสุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประมวล สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้าสุธี สิงห์เสน่ห์
ถัดไปดร. วีรพงษ์ รามางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้าจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ถัดไปบรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้าพลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร
ถัดไปนายสิปปนนท์ เกตุทัต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
เสียชีวิต27 มกราคม พ.ศ. 2545 (74 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงศรีประพาฬ สภาวสุ
ลายมือชื่อ

ประมวล สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของถาวร กับมาโนช สภาวสุ มีพี่น้อง 4 คน เป็นบิดาของ นาย กอรปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สมรสกับคุณหญิงศรีประพาฬ สภาวสุ มีบุตรธิดารวม 5 คน

นายประมวลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายสมัย เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปี พ.ศ. 2531-2533 ขณะที่เศรษฐกิจไทยร้อนแรงที่สุดในรอบ 20 ปีด้วยอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11 การส่งออกเติบโตเป็นประวัติการณ์ โดยสินค้าข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ประเทศไทยสามารถตั้งงบประมาณแผ่นดินแบบสมดุลได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปีงบประมาณ 2534

นายประมวล เกษียณตัวเองจากทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2545 ขณะมีอายุได้ 74 ปี

ประวัติการศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์

[แก้]

ประวัติการทำงาน

[แก้]
 • สมาชิกขบวนการเสรีไทย
 • รับราชการ สังกัดกรมสรรพากร
 • ผู้จัดการ บริษัท รัชตะ ก่อสร้าง
 • ประธานบริษัท ประมวลก่อสร้าง
 • กรรมการสภาหอการค้า
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานครเดิม)
 • กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • รองประธานกรรมการโครงการศูนย์โรคหัวใจในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

[แก้]
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531[1] ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 • รองนายกรัฐมนตรี[2] อันดับ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[3] เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ๑๗ ราย และตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๒๐ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๓๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๒ สิงหาคม ๒๕๑๗
ก่อนหน้า ประมวล สภาวสุ ถัดไป
สุธี สิงห์เสน่ห์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย (ครม.45)
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533)
วีรพงษ์ รามางกูร