น้อม เกตุนุติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พลตรี น้อม เกตุนุติ (พ.ศ. 2441 - พ.ศ. 2513) เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ 3 สมัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม 2 สมัย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง 7 สมัย อดีตสมาชิกคณะราษฎร[1]

ประวัติ[แก้]

น้อม เกตุนุติ เป็นบุตรอำมาตย์โท พระภักดีนุรักษ์ (จีน เกตุนุติ) ซึ่งเป็นผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล "เกตุนุติ"[2] น้อมเป็นน้องชาย พันเอก หลวงเกตุนุติสงคราม (นพ เกตุนุติ) เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2441 จบโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2463 แรกรับราชการประจำกรมทหารบกม้ากรุงเทพ เป็นผู้บังคับกองร้อยที่1 กรมทหารม้าที่1 รักษาพระองค์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ คือ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

น้อม เกตุนุติ เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร ที่ดำเนินการการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

น้อม เกตุนุติ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ตั้งแต่ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1[3] จนถึงสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7 รวมทั้งสิ้น 7 สมัย[4][5][6]

ในปี พ.ศ. 2489 น้อม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์[7] แต่ก็ทำหน้าที่ได้เพียง 50 วันก็ต้องสิ้นสุดการทำหน้าที่ลงเนื่องจากรัฐบาลแพ้การลงมติในสภาผู้แทนราษฎร กรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 (พ.ร.บ.ปักปัายข้าวเหนียว) เขาได้รับแต่งตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2490 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ในรัฐบาลคณะต่อมา และเมื่อนายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน และน้อม ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการอีกสมัย

และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคณะรัฐมนตรีชุดต่อมา[8]

น้อม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

อ้างอิง[แก้]