คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีชวน 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 - 2544
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg
วันแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2540
วันสิ้นสุด 17 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2544
(3 ปี 95 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
พรรคร่วมรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์
พรรคชาติไทย
พรรคชาติพัฒนา
พรรคประชากรไทย
พรรคเอกภาพ
ประวัติ
สิ้นสุดจากการเลือกตั้ง เลือกตั้งทั่วไป 2544
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 52
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 (14 พฤศจิกายน 2540 - 9 พฤศจิกายน 2543)

นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ยุบสภาผู้แทนราษฎร ประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ประชาธิปัตย์
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
นายปัญจะ เกสรทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 เมษายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
นายสุวิทย์ คุณกิตติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
นายสุทัศน์ เงินหมื่น 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายสาวิตต์ โพธิวิหค 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
LACMTA Circle L Line.svg นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง เอกภาพ
LACMTA Circle L Line.svg นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
LACMTA Circle L Line.svg นางปวีณา หงสกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
LACMTA Circle L Line.svg นายภิญโญ นิโรจน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
LACMTA Circle L Line.svg นายอดิศัย โพธารามิก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง (ขณะรักษาการ) ชาติพัฒนา
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg นายชวน หลีกภัย 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg นายปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายวิรัช รัตนเศรษฐ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 มกราคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายเนวิน ชิดชอบ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เอกภาพ
Circle Ash-grey Solid.svg นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายอาคม เอ่งฉ้วน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายสนธยา คุณปลื้ม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง เอกภาพ
Circle Ash-grey Solid.svg นายโชคสมาน สีลาวงษ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายไชยา สะสมทรัพย์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เอกภาพ
Circle Ash-grey Solid.svg นายจองชัย เที่ยงธรรม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายไพฑูรย์ แก้วทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายประวิช รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายรักษ์ ตันติสุนทร 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายวัฒนา อัศวเหม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
Circle Ash-grey Solid.svg นายประภัตร โพธสุธน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายพินิจ จารุสมบัติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เสรีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายสนธยา คุณปลื้ม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสุทัศน์ เงินหมื่น 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ประชาธิปัตย์
กระทรวงแรงงาน LACMTA Circle L Line.svg นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
LACMTA Circle L Line.svg พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
LACMTA Circle L Line.svg พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
Circle Ash-grey Solid.svg นายจองชัย เที่ยงธรรม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายประกอบ สังข์โต 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
Circle Ash-grey Solid.svg นางปวีณา หงสกุล 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี LACMTA Circle L Line.svg นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
LACMTA Circle L Line.svg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายระวี หิรัญโชติ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg นายชุมพล ศิลปอาชา 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายปัญจะ เกสรทอง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 26 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายอาคม เอ่งฉ้วน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง (ขณะรักษาการ) ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายวิชัย ตันศิริ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg นายรักเกียรติ สุขธนะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 21 กันยายน พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายคำรณ ณ ลำพูน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นาวาโทเดชา สุขารมณ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ชาติไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นาวาโทเดชา สุขารมณ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายประจวบ ไชยสาส์น 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 8 กันยายน พ.ศ. 2543 ชาติพัฒนา
LACMTA Circle L Line.svg นายสุชน ชามพูนท 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง (ขณะรักษาการ) ชาติพัฒนา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. นายพิชัย รัตตกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 3. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 4. นายปัญจะ เกสรทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 5. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 6. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 7. นายสาวิตต์ โพธิวิหค เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 9. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 10. พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 11. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 12. พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 13. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 14. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 15. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 16. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 17. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 18. นายปองพล อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 20. นายสมชาย สุนทรวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 21. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 22. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 23. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 24. นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 25. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 26. นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 27. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 28. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 29. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 30. นายวัฒนา อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 31. นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 32. นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 33. นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 34. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 35. นายจองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
 36. นายประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
 37. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 38. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 39. นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 40. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 41. นายอาคม เอ่งฉ้วน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 42. นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 43. นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 44. นายคำรณ ณ ลำพูน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 45. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 46. นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 47. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 48. นาวาโท เดชา สุขารมณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี[แก้]

 • วันที่ 15 กันยายน 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2541 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายชุมพล ศิลปอาชา ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2541 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  3. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  4. นายประกอบ สังข์โต ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  5. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  6. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  7. นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 1 มกราคม 2542 นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2542 นายโชคสมาน สีลาวงษ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2542 นายปัญจะ เกสรทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2542 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  2. นายระวี หิรัญโชติ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2542 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นางปวีณา หงสกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายอาคม เอ่งฉ้วน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. นาวาโท เดชา สุขารมณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  5. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  6. นายภิญโญ นิโรจน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  7. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  8. นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  9. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  10. พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  11. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  12. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  13. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  14. นายวิชัย ตันศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  15. นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 29 มีนาคม 2543 พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • วันที่ 9 เมษายน 2543 นายปัญจะ เกสรทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 11 เมษายน 2543 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายปองพล อดิเรกสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. นายสนธยา คุณปลื้ม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  3. นายประภัตร โพธสุธน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. นายจองชัย เที่ยงธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  5. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  6. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  7. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2543 นางปวีณา หงสกุล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2543 พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2543 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายอดิศัย โพธารามิก เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2543 นายพิชัย รัตตกุล ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 8 กันยายน 2543 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายประจวบ ไชยสาส์น พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  2. นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
  3. นายรักษ์ ตันติสุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  4. นายสุชน ชามพูนท เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • วันที่ 25 กันยายน 2543 นายภิญโญ นิโรจน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

หลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ซึ่งมีรัฐมนตรีขอลาออกในขณะรักษาการ ดังนี้

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 นายสุชน ชามพูนท ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 นายอดิศัย โพธารามิก ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543[2] ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม 2544 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]