ประพาส ลิมปะพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2554 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
(ประเชิญ ติยะปัญจนิตย์) รักษาการ
ถัดไป ประเสริฐ บุญชัยสุข
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กันยายน พ.ศ. 2478 (82 ปี)
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พรรคการเมือง ชาติพัฒนา
คู่สมรส วันเพ็ญ ลิมปะพันธุ์

ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา

ประวัติ[แก้]

ประพาส ลิมปะพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2478 ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรของนายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ กับนางปราย ลิมปะพันธุ์ สำเร็จชั้นระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวรรควิทยา (โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ในปัจจุบัน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Training Marketing at DACA (Japan) Training Of TOP Management at Perth University Australia [1]

ร้อยตรีประพาส สมรสกับนางวันเพ็ญ ลิมปะพันธุ์ มีบุตร 5 คน คือ ปิยะวดี ลิมปะพันธุ์ ปิยะชนก ลิมปะพันธุ์ ปิยะกมล ลิมปะพันธุ์ ปิยะหทัย ลิมปะพันธุ์ และปิยะวัช ลิมปะพันธุ์[2]

การทำงาน[แก้]

ประพาส ลิมปะพันธุ์ เคยรับราชการเป็นทหารบก และเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย สังกัดพรรคชาติพัฒนา และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ครม.42)[3] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ครม.44 และ ครม.45) และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2537 (ชวน 1)

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 ของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน[4] ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา (เปลี่ยนชื่อมาจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) แทนนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ที่ลาออกจากพรรคไปร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนา

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 4[5]

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

 ปี 2522 - 2556 สมาชิกผู้แทนราษฎร
 ปี 2522 - 2523 เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 ปี 2524 - 2526 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 ปี 2526 - 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติ
 ปี 2537     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 ปี 2541     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 ปี 2546     ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานงานสวัสดิ์และสวัสดิการสังคม
 ปี 2547     ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี
 ปี 2548 - 2549 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ปี 2549     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ปี 2551 - 2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 ปี 2552 - 2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 ปี 2554 - 2557 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา

ประสบการ์ด้านอื่น ๆ[แก้]

 - คณะกรรมการพัฒนาฝั่งทะเลตะวันออก EASTERN SEA BOARD
 - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 - คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ
 - คณะกรรมการรัฐเอกชน
 - คณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศไทยกับอิตาลี
 - คณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์
 - คณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ รหว่างประเทศไทย   
 - คณะกรรมการร่วมระหว่าประเทศ รหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
 - คณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยกัับประเทศลาว
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 6 สมัย
 - นายกสมาคม ไทย-อเมริกัน
 - นายกสโมสร โรตารี่ สวรรคโลก
 - นายกสภามหาวิทยาลัยภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์
 - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา

ความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์[แก้]

 - หัวหน้าคณะผู้ติดตามเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในการเริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบ เอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งเป็นการส่วนพระองค์
 - ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ร.ส.ช.)
 - หัวหน้าคณะเจรจาสงบศึกการรบระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว กรณีพิพาทที่ร่มเกล้า
 - ประธานคณะกรรมการร่วมปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
 - ประธานคณะกรรมการร่วมไทย - จีน เจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงทางการค้าเป็นครั้งแรก
 - ประธานคณะกรรมการร่วมไทย - จีน เจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - เจรจาพิเศษกับประเทศจีนตามคำขอของกองทัพไทย เรื่อง ขอความรู้เรื่องดินระเบิดที่ใช้ในการพัฒนาจรวด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่กองทัพไทย
 - เจรจากับญี่ปุ่นในเรื่องเทคโนโลยีการเคลือบผิวเหล็ก เพื่อใช้กับฐานปืนใหญ่
 - สมาคมยุทธศาสตรืจีน เชิญไปปรึกษาเป็นการส่วนตัว เรื่องจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง รัฐมนตรีบุคคลที่มีความสำคัญของพรรค ผู้บัญชาการทหารต่าง ๆ ของจีน
 - เจรจากับประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย (EASTERN SEA BOARD) เนื่องจากประเทศไทยขาดงบประมาณนการลงทุนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น ทำใก้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการเบื้องต้นได้สำเร็จ ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องยุติโครงการ
 - ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก EASTERN SEA BOARD ให้เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์การลงทุนในดครงการ EASTERN SEA BOARD ร่วมกับภาคเอกชนและติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนเป็นผู้ประสานงานกับนักลงทุนประชุมร่วมกับประเทศต่าง ๆ
 - เจรจาข้อตกลงซื้อพลอยดิบจากประเทศศรีลังกา ซึ่งกำหนดให้พ่อค้าพลอยของไทยมีสิทธิผูกขาดในการซื้อพลอยติบจากประเทศศรีลังกาแต่เพียงประเทศเดียว เป็นเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวได้ มีผลให้ธุรกิจพลอยของไทยได้รับประโยชน์มหาศาล คาดว่าประโยชน์จากการเจรจาครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยมีรายได้มูลค่านับแสนล้านบาท (อุตสาหกรรมเผาพลอย,อุตสาหกรรมเจียรนัยพลอย,ธุรกิจการค้าขายพลอยทั้งภายในและต่างประเทศ)
 - เจรจาเพื่อซื้อน้ำมันจากประเทศอิหร่านให้กับประเทศไทย (ปตท.) ระหว่างสงครามในตะวันออกกลาง
 - ดำเนินการอพยพคนไทยจากประเทศคูเวตนสงครามอิรัก โดยการประสานงานร่วมมือกับประธานาธิบดี ยัสเซอร์ อาราฟัด เอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกา รองประธานาธิบดีอิหร่าน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน
 - ดำเนินการอพยพคนไทยจาดประเทศซาอุดิอาราเบีย และประเทศคูเวต สถานการณ์การสู้รบอิรักกับอิหร่าน
 - ดำเนินการดพยพคนไทยจากสิงค์โปร์ เนื่องจากถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนด้วยหวาย
 - ดำเนินนโยบายโครงการจัดให้เด็กไทยได้มีโอกาสดื่มนม วันละ 200 ซี.ซี. 200 วันต่อปี ขณะเดียวกันเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตภาคการเกษตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจาก ป.ป.ช.
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๘ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๓ ราย)
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคชาติพัฒนา)
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชชั้นสายสะพาย ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘)
ก่อนหน้า ประพาส ลิมปะพันธุ์ ถัดไป
ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
(ประเชิญ ติยะปัญจนิตย์) รักษาการ
2leftarrow.png CPN logo2.jpg
เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา
(18 กันยายน พ.ศ. 2554 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png ประเสริฐ บุญชัยสุข