ชาญชัย ปทุมารักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ชาญชัย ปทุมารักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2479
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เสียชีวิต 6 เมษายน พ.ศ. 2555 (75 ปี)
คู่สมรส ผจงจิตต์ ปทุมารักษ์

นายชาญชัย ปทุมารักษ์ (11 เมษายน พ.ศ. 2479 - 6 เมษายน พ.ศ. 2555) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 9 สมัย

ประวัติ[แก้]

ชาญชัย ปทุมารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายบุญ กับนางหมุยเฮียง ปทุมารักษ์[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางผจงจิตต์ ปทุมารักษ์ มีบุตร-ธิดา 4 คน

ชาญชัย ปทุมารักษ์ เสียชีวิตด้วยเนื่องจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555 สิริอายุรวม 75 ปี [2]

งานการเมือง[แก้]

ชาญชัยเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม ระหว่างปี 2518 ถึง 2526 ก่อนที่จะลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 9 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ชาญชัย ปทุมารักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 9 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
  8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคไทยรักไทย
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]