กฤษฎา บุญราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กันยายน พ.ศ.2560
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม พ.ศ.2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (60 ปี)
สัญชาติ ไทย
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองอาสารักษาดินแดน
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ยศ นายกองเอก.jpg นายกองเอก

กฤษฎา บุญราช (5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 -) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน[1] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[2]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[3]

ผอ.ศปป.2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร[4] ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้[5] รองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง[6] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย[7] กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์[8] กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[9] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว[10] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2560 และเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อดีตคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติ[แก้]

กฤษฎา บุญราชเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2500 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มมวลชนกปปส.เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[11]โดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทำลายศาลากลาง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

กฤษฎา บุญราช ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อจากนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[12] นับเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก[13] ในปี พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]