กฤษฎา บุญราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า วิบูลย์ สงวนพงศ์
ถัดไป นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (60 ปี)
สัญชาติ ไทย
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองอาสารักษาดินแดน
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ยศ นายกองเอก.jpg นายกองเอก

นายกองเอก กฤษฎา บุญราช (5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 -) อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน[1] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[2]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[3]

ผอ.ศปป.2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร[4] ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้[5] รองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง[6] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย[7] กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์[8] กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[9] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว[10] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2560 และเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครอง

ประวัติ[แก้]

กฤษฎา บุญราชเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2500 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

กฤษฎา บุญราช ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อจากนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[11] นับเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก[12] ในปี พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]