ประจิน จั่นตอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ถัดไป อยู่ในวาระ
รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(0 ปี 90 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สถาปนาตำแหน่ง
ถัดไป พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559
(0 ปี 2 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อุตตม สาวนายน
ถัดไป ล้มเลิกตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(0 ปี 354 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ถัดไป อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(2 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า อิทธพร ศุภวงศ์
ถัดไป ตรีทศ สนแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (63 ปี)[1]
จังหวัดพิษณุโลก
คู่สมรส จินตนา จั่นตอง[1]
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ปีปฏิบัติงาน  ? - พ.ศ. 2557
ยศ Thai air O9.png พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง (7 มีนาคม พ.ศ. 2497 — ) รองนายกรัฐมนตรี กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อดีตรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 22 [2] โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 [3] และได้มีพิธีมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศจาก พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 [4][5]และเป็นอดีตกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรชายของแย้ม (บิดา) และปิ่น (มารดา) เมื่ออายุได้ 9 ขวบ ต้องย้ายตามบิดาและครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์[6] จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13), โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20 (นรอ.20), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 (วปรอ.48) และสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2556 พล.อ.อ. ประจิน ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 [1]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 พล.อ.อ. ประจิน เข้ากระทำพิธีรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะสานต่อทางยุทธศาสตร์ที่ผู้บัญชาการทหาร (ผบ.ทอ.) คนเดิม (พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์) ได้วางไว้ ตลอดจนการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศควบคู่กับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติผู้สื่อข่าวตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการให้ว่า "บิ๊กจิน" [7][8]

ต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติให้ พล.อ.อ. ประจิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่หนึ่ง อยู่แต่เดิม ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม แทนอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ[9]

พล.อ.อ.ประจิน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[10] และทำหน้าที่รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกหน้าที่หนึ่ง กระทั่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถูกปรับมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลรับผิดชอบงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[11]

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกประจินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมารักษาการในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกตำแหน่งหนึ่งแทนนาย อุตตม สาวนายน ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 [12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "แม่ทัพฟ้า" ชื่อ "ประจิน"
 2. 'พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง'ผบ.ทอ.คนใหม่เข้ารับมอบตำแหน่ง
 3. การเมือง - โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายพล 811 นาย
 4. คมชัดลึก. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4000. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555. ISSN 16851390. หน้า 1
 5. กองทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง ผบ.ทอ.คนใหม่
 6. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง จากโรงเรียนเตรียมทหาร
 7. “ประจิน” รับเก้าอี้ ผบ.ทอ. ลั่นพร้อมสานงาน “อิทธพร” พัฒนากองทัพอากาศยุคดิจิตอล
 8. ประจิน ลั่น! พร้อมทำงานร่วมรัฐบาล – ผบ.เหล่าทัพ
 9. ′อำพน กิตติอำพน′ ลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย ตั้ง ′พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง′ นั่งแทน, ข่าวประชาชาติธุรกิจ, 21 กุมภาพันธ์ 2557.
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 11. นายกรัฐมนตรี"แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี....
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา]
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ จำนวน ๒,๖๘๓ ราย เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒
ก่อนหน้า ประจิน จั่นตอง ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ
สถาปนาตำแหน่ง 2leftarrow.png กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.jpg
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(16 กันยายน พ.ศ. 2559 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
อุตตม สาวนายน 2leftarrow.png Logo ict.jpg
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(13 กันยายน พ.ศ. 2559 - 15 กันยายน พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png ล้มเลิกตำแหน่ง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 2leftarrow.png ตรากระทรวงคมนาคม.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Air Force.svg
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง