ประจิน จั่นตอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ถัดไป อยู่ในวาระ
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถัดไป อยู่ในวาระ
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(0 ปี 90 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สถาปนาตำแหน่ง
ถัดไป พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559
(0 ปี 2 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อุตตม สาวนายน
ถัดไป ล้มเลิกตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(0 ปี 354 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ถัดไป อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(2 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า อิทธพร ศุภวงศ์
ถัดไป ตรีทศ สนแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (65 ปี)[1]
จังหวัดพิษณุโลก
คู่สมรส จินตนา จั่นตอง[1]
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ปีปฏิบัติงาน ? – พ.ศ. 2557
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (7 มีนาคม พ.ศ. 2497 – ) เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[2] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา[3]

อดีตรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 22[4] โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555[5] และได้มีพิธีมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศจาก พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[6][7] และเป็นอดีตกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

ประจิน จั่นตอง เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรชายของแย้ม (บิดา) และปิ่น (มารดา) เมื่ออายุได้ 9 ปี ต้องย้ายตามบิดาและครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์[8] จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13), โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20 (นรอ.20), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 (วปรอ.48) และสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2556 พล.อ.อ. ประจิน ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[1]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประจิน เข้ากระทำพิธีรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะสานต่อทางยุทธศาสตร์ที่ผู้บัญชาการทหาร (ผบ.ทอ.) คนเดิม (พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์) ได้วางไว้ ตลอดจนการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศควบคู่กับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติผู้สื่อข่าวตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการให้ว่า "บิ๊กจิน"[9][10]

ต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติให้ พล.อ.อ. ประจิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่หนึ่ง อยู่แต่เดิม ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม แทนอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ[11]

ประจิน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[12] และทำหน้าที่รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกหน้าที่หนึ่ง กระทั่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถูกปรับมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลรับผิดชอบงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[13]

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกประจินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมารักษาการในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกตำแหน่งหนึ่งแทนนาย อุตตม สาวนายน ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559[14]

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "แม่ทัพฟ้า" ชื่อ "ประจิน"
 2. แต่งตั้งประธานกรรมการ
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/056/1.PDF
 4. 'พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง'ผบ.ทอ.คนใหม่เข้ารับมอบตำแหน่ง
 5. การเมือง - โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายพล 811 นาย
 6. คมชัดลึก. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4000. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555. ISSN 16851390. หน้า 1
 7. กองทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง ผบ.ทอ.คนใหม่
 8. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง จากโรงเรียนเตรียมทหาร
 9. “ประจิน” รับเก้าอี้ ผบ.ทอ. ลั่นพร้อมสานงาน “อิทธพร” พัฒนากองทัพอากาศยุคดิจิตอล
 10. ประจิน ลั่น! พร้อมทำงานร่วมรัฐบาล – ผบ.เหล่าทัพ
 11. ′อำพน กิตติอำพน′ ลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย ตั้ง ′พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง′ นั่งแทน, ข่าวประชาชาติธุรกิจ, 21 กุมภาพันธ์ 2557.
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 13. นายกรัฐมนตรี"แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี....
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/012/32.PDF
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา]
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ จำนวน ๒,๖๘๓ ราย เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ประจิน จั่นตอง ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 2leftarrow.png ตรากระทรวงยุติธรรม1.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ
สถาปนาตำแหน่ง 2leftarrow.png Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ครม. 61)

(16 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(รัฐมนตรี)
อุตตม สาวนายน
(รัฐมนตรี)
2leftarrow.png Logo ict.jpg
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ครม. 61)

(13 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png ล้มเลิกตำแหน่ง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 2leftarrow.png ตรากระทรวงคมนาคม.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม. 61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Air Force.svg
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง