จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ประเสริฐ บุญชัยสุข
ถัดไป อรรชกา สีบุญเรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (74 ปี)
คู่สมรส นภาสิริ ผาสุกวนิช
ศาสนา พุทธ

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการกฤษฎีกา[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ประวัติ[แก้]

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายจรูญ ผาสุกวนิช กับนางมาลี ผาสุกวนิช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช สมรสกับนางนภาสิริ ผาสุกวนิช (สกุลเดิม อนุกูลยุทธธน) มีบุตร 2 คน

การทำงาน[แก้]

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2538[2] จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2544[3] ในช่วงรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปีถัดมา[4] จากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังเกษียณอายุราชการเขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย[5] และเป็นประธานบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในทางการเมือง นายจักรมณฑ์ เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส. โดยขึ้นปราศัยบนเวทีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557[6] และในปีเดียวกัน เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/309/1.PDF
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
  5. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้งจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.53 เป็นต้นไป[ลิงก์เสีย]
  6. อดีตบิ๊กขรก.กระทรวงอุตฯขึ้นเวทีกปปส[ลิงก์เสีย]
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๒๘, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑
ก่อนหน้า จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ถัดไป
ประเสริฐ บุญชัยสุข 2leftarrow.png นารายณ์เกษียรสมุทร.gif
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png อรรชกา สีบุญเรือง