วิจิตร ศรีสอ้าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิจิตร ศรีสอ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ถัดไป นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
ถัดไป ศ.ประภาศน์ อวยชัย
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่ง
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 – 13 กันยายน พ.ศ. 2521
ก่อนหน้า ศ.นต.กำจร มนุญปิจุ
ถัดไป ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2477 (82 ปี)
ฉะเชิงเทรา
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส สุคนธ์ (กัลยาณมิตร) ศรีสอ้าน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (22 ธันวาคม พ.ศ. 2477 — ) เกิดที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [1] อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ครอบครัว[แก้]

สมรสกับนางสุคนธ์ (กัลยาณมิตร) ศรีสอ้าน มีบุตรชาย 2 คน

 • วิทวัส ศรีสอ้าน
 • วรวรรต ศรีสอ้าน

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนประชาบาลวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน" จ.ฉะเชิงเทรา
 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาภาษาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขามัธยมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและเอกทางด้านการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยทุนฟุลไบรท์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 19)

ปริญญากิตติมศักดิ์[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • 2504 อาจารย์โท หัวหน้าแผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2514-2516 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หรือรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาในปัจจุบัน)
 • 2516-2517 เลขานุการณ์รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย สมัยศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
 • 2517 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2520 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2521 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2521-2530 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อธิการบดีคนแรก)
 • 2530-2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2533-2538 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2538 สมาชิกวุฒิสภา[2]
 • 2534-2535 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • 2535-2538 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2538-2544 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อธิการบดีคนแรก)
 • รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2544-2547 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์[3]
 • 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 2548-2554 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2551-2554 นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 25 มิถุนายน 2551 - 2555 และ 6 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี[4]

ผลงานที่สำคัญ คือ การผลักดันเรื่องการปฏิรูปการศึกษา และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[5]

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

 • นักบริหารการศึกษาดีเด่น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
 • นักการศึกษาดีเด่น สภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2527
 • รางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำ พ.ศ. 2529 จากสมาคมข้าราชการพลเรือน
 • รางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน (นักบริหารการศึกษาดีเด่น) พ.ศ. 2534 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลนักนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2536 จากสมาคมนิเทศการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • เข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544
 • ผลงานดีเด่น (MERITORIOUS SERVICE AWARD) ASIAN ASSOCIATION OF OPEN UNIVERSITIES พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • Grand Decoration of Honour in Gold with Star (สาธารณรัฐออสเตรีย)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/032/21.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 5. รายงานพิเศษ : “ออกนอกระบบ” เพื่อ “เซ็งลี้” มหาวิทยาลัยหรือ? โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 ธันวาคม 2549
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2551

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า วิจิตร ศรีสอ้าน ถัดไป
จาตุรนต์ ฉายแสง 2leftarrow.png Emblem of Ministry of Education.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png สมชาย วงศ์สวัสดิ์
- 2leftarrow.png Stou2.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(7 มกราคม พ.ศ. 2522 - 7 มกราคม พ.ศ. 2526
7 มกราคม พ.ศ. 2526 - 6 มกราคม พ.ศ. 2530
7 มกราคม พ.ศ. 2530 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530)
2rightarrow.png ศ.ดร.เอี่ยม ฉายางาม
- 2leftarrow.png Sut-symbol.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2538

22 ธันวาคม พ.ศ. 2538 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542
22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544)

2rightarrow.png ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์