วิจิตร ศรีสอ้าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิจิตร ศรีสอ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ถัดไป นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
ถัดไป ศ.ประภาศน์ อวยชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2477 (81 ปี)
ฉะเชิงเทรา
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส สุคนธ์ (กัลยาณมิตร) ศรีสอ้าน

ศาสตราจารย์พิเศษ[1] ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (22 ธันวาคม พ.ศ. 2477 — ) เกิดที่ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [2] อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ครอบครัว[แก้]

สมรสกับนางสุคนธ์ (กัลยาณมิตร) ศรีสอ้าน มีบุตรชาย 2 คน

 • วิทวัส ศรีสอ้าน
 • วรวรรต ศรีสอ้าน

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนประชาบาลวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน" จ.ฉะเชิงเทรา
 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาภาษาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขามัธยมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและเอกทางด้านการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยทุนฟุลไบรท์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 19)

ปริญญากิตติมศักดิ์[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • 2504 อาจารย์โท หัวหน้าแผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2514-2516 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หรือรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาในปัจจุบัน)
 • 2516-2517 เลขานุการณ์รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย สมัยศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
 • 2517 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2520 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2521 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2521-2530 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อธิการบดีคนแรก)
 • 2530-2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2533-2538 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2538 สมาชิกวุฒิสภา[3]
 • 2534-2535 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • 2535-2538 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2538-2544 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อธิการบดีคนแรก)
 • รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2544-2547 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์[4]
 • 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 2548-2554 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2551-2554 นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 25 มิถุนายน 2551 - 2555 และ 6 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี[5]

ผลงานที่สำคัญ คือ การผลักดันเรื่องการปฏิรูปการศึกษา และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชุดเครื่องเต็มยศ พร้อมครุยจุลจอมเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • Grand Decoration of Honour in Gold with Star (สาธารณรัฐออสเตรีย)

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

 • นักบริหารการศึกษาดีเด่น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
 • นักการศึกษาดีเด่น สภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2527
 • รางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำ พ.ศ. 2529 จากสมาคมข้าราชการพลเรือน
 • รางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน (นักบริหารการศึกษาดีเด่น) พ.ศ. 2534 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลนักนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2536 จากสมาคมนิเทศการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • เข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544
 • ผลงานดีเด่น (MERITORIOUS SERVICE AWARD) ASIAN ASSOCIATION OF OPEN UNIVERSITIES พ.ศ. 2544

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/092/2.PDF
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 5. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/032/21.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 6. รายงานพิเศษ : “ออกนอกระบบ” เพื่อ “เซ็งลี้” มหาวิทยาลัยหรือ? โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 ธันวาคม 2549
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2551

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า วิจิตร ศรีสอ้าน ถัดไป
จาตุรนต์ ฉายแสง 2leftarrow.png Emblem of Ministry of Education.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png สมชาย วงศ์สวัสดิ์
- 2leftarrow.png Stou2.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(7 มกราคม พ.ศ. 2522 - 7 มกราคม พ.ศ. 2526
7 มกราคม พ.ศ. 2526 - 6 มกราคม พ.ศ. 2530
7 มกราคม พ.ศ. 2530 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530)
2rightarrow.png ศ.ดร.เอี่ยม ฉายางาม
- 2leftarrow.png Sut-symbol.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2538

22 ธันวาคม พ.ศ. 2538 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542
22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544)

2rightarrow.png ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์