เชาวน์วัศ สุดลาภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เชาวน์วัศ สุดลาภา
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 – 16 เมษายน พ.ศ. 2524
ก่อนหน้า ชลอ ธรรมศิริ
ถัดไป พลเรือเอกเทียม มกรานนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 15 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน พ.ศ. 2535 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า ธนา เมตตาริกานนท์
ไสว พัฒโน
ถัดไป วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ถวิล ไพรสณฑ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศสยาม
เสียชีวิต 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (68 ปี)
พรรคการเมือง กิจสังคม
คู่สมรส คุณกมลทิพย์ สุดลาภา
บุตร 3 คน
ศาสนา พุทธ

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง และยังได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนับเป็นท่านแรกในทำเนียบผู้ว่ากทม. และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี และในสมัยนายชวน หลีกภัย 1 เป็นนายกรัฐมนตรี

ประวัติ[แก้]

นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภา ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เป็น นายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา) เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์วัศ ยังเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายเชาวน์วัศ สุดลาภายังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีสำเร็จราบคราบเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีและยังเคยเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรองหัวหน้าพรรคพรรคกิจสังคม นอกจากด้านการเมืองการแล้วนายเชาวน์วัศยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านการศึกษา[แก้]

lnstitute of Social Studles ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ด้านการเมือง[แก้]

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และในรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย 1เป็นนายกรัฐมนตรี อดีต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7 ที่มาจากการแต่งตั้ง (นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้ดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาเดียวกันในตำแหน่งผู้ว่าราชการ กทม.เมื่อปีพ.ศ. 2523) และเป็นอดีตผู้ว่าราชการและนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครองอย่างมาก เจ้าของนโยบายกรุงเทพสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครในถนนทุกสาย (สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ดำเนินการสร้างถนนรัชดาภิเษกและในอีกหลายสาย ผู้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น) ขณะเป็นผู้ว่าก.ท.ม และเป็นผู้ก่อตั้ง ตลาดนัดจตุจักร สมัยเป็นผู้ว่าก.ท.ม และยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอีกหลายจังหวัด เชาวน์วัศ สุดลาภา ได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จอมพลประภาส จารุเสถียร) ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์และนาย ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และยังมีผลงานที่โดดเด่นคือการกวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีได้สำเร็จราบคราบในสมัยเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[1]ได้ทำการปราบปราบแร่เถื่อนที่จังหวัดพังงาสมัยเป็นพ่อเมืองพังงาปราบปรามโจรเรียกค่าไถ่ในจังหวัดลพบุรีและเชาวน์วัศ สุดลาภา ยังได้รับใด้ดำรงตำแหน่งรองปล้ดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 และยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]จังหวัดลพบุรี ต่อเนื่อง 4 สมัย (สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ทางด้านสาขาการบริหารและการปกครอง) และยังได้รับการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งผู้ว่าคนดี และที่สำคัญนายเชาวน์วัศ สุดลาภาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[2]

นาย เชาวน์วัศ เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกจากการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อ พ.ศ. 2515 ต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 41 สมัย พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2523[3] ซึ่งในขณะนั้นนายเชาวน์วัศยังดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2531 นาย เชาวน์วัศได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี และได้รับเลือกตั้ง 4 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2538 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พ.ศ. 2531 - 2535) และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 (พ.ศ. 2535) ในปี พ.ศ. 2536 เชาวน์วัศได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 50 สมัยนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย 1) นับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งที่ 2

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2476 ชีวิตคู่ได้สมรสกับคุณกมลทิพย์ สุดลาภา มีบุตร - ธิดารวม 3 คน ได้แก่

 • นายเกรียงยศ สุดลาภา (ชื่อเล่น: เฮ้ก) อดีตรองโฆษกกรุงเทพมหานคร (ดูแลด้านกิจการ กทม.) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดึตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีบุตร2คน
 • นางพจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) สุวรรณรัฐ (ชื่อเล่น: ปุ้ย) อาชีพ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ สมรสกับ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ มีบุตร 1 คน
 • นายกาจบดินทร์ สุดลาภา (ชื่อเล่น: กอล์ฟ) อาชีพนักธุรกิจ และอดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์) ในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544 นายกาจบดินทร์สมรสกับ วิภาดา บุนนาค มีบุตร 2 คน

ตำแหน่งสำคัญ[แก้]

ผลงานสำคัญ[แก้]

[15]

 • ริเริ่มจัดตั้งศาลหมู่บ้าน หรือศาลประนอมข้อพิพาทและตุลาการหมู่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร
 • ปราบ "ซุ้มมือปืนเมืองเพชร" สำเร็จราบคราบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี[16]
 • ผู้ก่อตั้ง "งานพระนครคีรี เทิดทูนราชจักรีวงศ์" เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตย์ไทยในสมัยทวาราวดีขณะเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[17]

ผลงานด้านอื่นๆ[แก้]

เกียรติยศที่ได้รับ[แก้]

 • รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522)[18] จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ด้านสาขาการบริหารและการปกครอง)
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[19]
 • ได้รับการจัดสร้างอนุสาวรีย์เชาวน์วัศน์ สุดลาภาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ประชาชนชาวอำเภอกะปง จังหวัดพังงาสร้างไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู่ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ชีวประวัติ เชาวน์วัศ สุดลาภา[ลิงก์เสีย]
 2. บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 4. นายอำเภอศรีประจันต์ Archived 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. ทำเนียบรายชื่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 7. ประวัติตลาดนัดสวนจตุจักร. (จากเว็บไซต์ chillisiam.com)
 8. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา Archived 2009-02-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (เว็บไซต์หมูหินดอตคอม)
 9. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 10. ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี
 11. สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา
 12. ก่อตั้งและพัฒนาสวนรุกชาตินำตกวังก้าน[ลิงก์เสีย]
 13. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง.[ลิงก์เสีย] ข้อมูลจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร
 14. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศาลพระอิศวร จังหวัดกำแพงเพชร.[ลิงก์เสีย] สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 15. รูปแบบและกระบวนพยุหยาตราพญาลิไท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548
 16. ซุ้มมือปืนเมืองเพชร[ลิงก์เสีย]
 17. การจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 15. (ข่าวจาก ryt9.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
 18. รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน)[ลิงก์เสีย]
 19. บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)
 21. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 22. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 23. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๐ จากเว็บไชต์ thaiscouts

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • หนังสือประวัติ เชาวน์วัศ สุดลาภา
ก่อนหน้า เชาวน์วัศ สุดลาภา ถัดไป
นายชลอ ธรรมศิริ 2leftarrow.png Seal of Bangkok Metro Authority.png
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 - 16 เมษายน พ.ศ. 2524)
2rightarrow.png พลเรือเอกเทียม มกรานนท์