เชาวน์วัศ สุดลาภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เชาวน์วัศ สุดลาภา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 15 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน พ.ศ. 2535 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า ธนา เมตตาริกานนท์
ไสว พัฒโน
ถัดไป วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ถวิล ไพรสณฑ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 – 16 เมษายน พ.ศ. 2524
ก่อนหน้า ชลอ ธรรมศิริ
ถัดไป พลเรือเอกเทียม มกรานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (85 ปี)
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
พรรคการเมือง กิจสังคม
คู่สมรส คุณกมลทิพย์ สุดลาภา
ศาสนา พุทธ

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จอมพลประภาส จารุเสถียร) ในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี และในสมัยนายชวน หลีกภัย 1 เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร พณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชานายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรคกิจสังคมและผู้ว่าราชการในอีกหลายจังหวัด

การศึกษา[แก้]

ด้านการเมือง[แก้]

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7 และอดีตผู้ว่ราชการและนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครองอย่างมาก เจ้าของนโยบายกรุงเทพสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครในถนนทุกสาย (สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ดำเนินการสร้างถนนรัชดาภิเษกและในอีกหลายสาย ผู้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น) ขณะเป็นผู้ว่าก.ท.ม และเป็นผู้ก่อตั้ง ตลาดนัดจตุจักร สมัยเป็นผู้ว่าก.ท.ม และ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอีกหลายจังหวัด เชาวน์วัศได้เข้าสู่วงการการเมืองได้ทำงานเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จอมพลประภาส จารุเสถียร) ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และในรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย และยังมีผลงานที่โดดเด่นคือการกวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีได้สำเร็จราบคราบในสมัยเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[1]ได้ทำการปราบปราบแร่เถื่อนที่จังหวัดพังงาสมัยเป็นพ่อเมืองพังงาปราบปรามโจรเรียกค่าไถ่ในจังหวัดลพบุรีและยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ต่อเนื่อง 4 สมัย (สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ทางด้านสาขาการบริหารและการปกครอง) และยังได้รับการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่ อำเภอกะปงจังหวัดพังงา เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งผู้ว่าคนดี และที่สำคัญนายเชาวน์วัศ สุดลาภาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[2]

นาย เชาวน์วัศ เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกจากการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อ พ.ศ. 2515 ต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 41 สมัย พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2523[3] ซึ่งในขณะนั้นนายเชาวน์วัศยังดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2531 นาย เชาวน์วัศได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี และได้รับเลือกตั้ง 4 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2538 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พ.ศ. 2531 - 2535) และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 (พ.ศ. 2535) รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย ในปี พ.ศ. 2536 ดร.เชาวน์วัศได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 50 สมัยนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย 1) นับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งที่ 2

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2476 ชีวิตคู่ได้สมรสกับคุณกมลทิพย์ สุดลาภา มีบุตร - ธิดารวม 3 คน ได้แก่

 • นายเกรียงยศ สุดลาภา (ชื่อเล่น: เฮ้ก) อดีตรองโฆษกกรุงเทพมหานคร (ดูแลด้านกิจการ กทม.) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[4]
 • นางพจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) สุวรรณรัฐ (ชื่อเล่น: ปุ้ย) อาชีพ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ สมรสกับ พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
 • นายกาจบดินทร์ สุดลาภา (ชื่อเล่น: กอล์ฟ) อาชีพนักธุรกิจ และอดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์) ในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544 นายกาจบดินทร์สมรสกับ กชนันท์ บุนนาค มีบุตร 2 คน

ตำแหน่งสำคัญ[แก้]

ผลงานสำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2513 ริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยการปกครอง
 • พ.ศ. 2515 ริเริ่มให้มีการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ต่อท้ายต้นร่างหนังสือราชการ
 • พ.ศ. 2515 ริเริ่มจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
 • สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินนโยบาย "ทำกรุงเทพให้เป็นสีเขียว" โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์รอบกรุงเทพมหานครเพื่อลดมลภาวะ
 • เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งตลาดนัดจตุจักร[7]
 • ก่อตั้งถนนรัชดาภิเษก
 • ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ในขณะเป็นผู้ว่าราชการก.ท.ม
 • ปราบปราบแร่เถื่อน อิทธิพลเถื่อนจนสำเร็จราบคาบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจนชาวบ้านที่รักท่านเชาวน์วัศได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่อำเภอกระปอ จังหวัดพังงา
 • ผู้ร่วมก่อตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา[8]
 • ผู้ก่อตั้งงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี[9]
 • ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี [10]
 • ปราบปรามโจรผู้ร้าย (ขณะที่โจรเรียกค่าไถ่กำลังอาละวาดหนักที่จังหวีดลพบุรี และสามารถปราบปรามเรียกความสงบกลับคืนมาได้จนถึงปัจจุบัน
 • สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา วัดโพธิ์ชราราม จังหวัดลพบุรี [11]
 • ผู้ก่อตั้งและพัฒนาสวนรุกชาตินำตกวังก้าน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [12]
 • ผู้ก่อตั้งงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร และงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจวบจนถึงในสมัยปัจจุบันนี้
 • ผู้ก่อตั้งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร[13]
 • ก่อตั้งสร้างศาลพระอิศวร สถานที่เที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร[14]
 • ผู้ก่อตั้งประเพณี "นบพระเล่นเพลง" กระบวนพยุหยาตราพญาลิไท ขึ้นเป็นประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขณะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร[15]
 • ปราบ "ซุ้มมือปืนเมืองเพชร" สำเร็จราบคราบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี[16]
 • ผู้ก่อตั้ง "งานพระนครคีรี เทิดทูนราชจักรีวงศ์" เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตย์ไทยในสมัยทวาราวดีขณะเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[17]

ผลงานด้านอื่นๆ[แก้]

 • กรรมการร่าง พรบ กรุงเทพมหานครฉบับแรก
 • ผู้เสนอและก่อตั้งสำนักนโยบายและงานวางแผนมหานมหาดไทย
 • ผู้เสนอให้สอนวิชาฝ่ายอำนวยการ และเสนาธิการในวิทยาลัยการปกครอง
 • อาจารย์พิเศษในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เขียนหนังสือทางการปกครองชื่อ “พรรคการเมือง” และ “สภาตำบล” และเปิดผนึกความลี้ลับการเลือตั้ง

เกียรติยศที่ได้รับ[แก้]

 • รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522)[18] จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ด้านสาขาการบริหารและการปกครอง)
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[19]
 • ได้รับการจัดสร้างอนุสาวรีย์เชาวน์วัศน์ สุดลาภาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ประชาชนชาวอำเภอกะปง จังหวัดพังงาสร้างไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู่ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www2.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=338
 2. บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 4. 2 คนpagecode=89057&pdate=2009/01/13&pno=1&pagegroup=1 มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 5. ทำเนียบรายชื่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 7. ประวัติตลาดนัดสวนจตุจักร. (จากเว็บไซต์ chillisiam.com)
 8. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (เว็บไซต์หมูหินดอตคอม)
 9. http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G7533782/G7533782.html
 10. http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html
 11. http://shopping.sanook.com/buy/buy_detail.php?nitemID=3509095
 12. http://www.chaiwit.ac.th/dataschool/data/local/local6.html
 13. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง. ข้อมูลจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร
 14. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศาลพระอิศวร จังหวัดกำแพงเพชร. สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 15. http://www.sunti-apairach.com/06N/06NZP.htm
 16. http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=338
 17. การจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 15. (ข่าวจาก ryt9.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
 18. http://www.prthailand.com/images/activities_images/sungprize05.pdf
 19. http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)
 21. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • หนังสือประวัติ เชาวน์วัศ สุดลาภา
ก่อนหน้า เชาวน์วัศ สุดลาภา ถัดไป
นายชลอ ธรรมศิริ 2leftarrow.png Seal Bangkok green trans.png
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 - 16 เมษายน พ.ศ. 2524)
2rightarrow.png พลเรือเอกเทียม มกรานนท์