อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า จุติ ไกรฤกษ์
ถัดไป พรชัย รุจิประภา
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า พีรพันธุ์ พาลุสุข (รัฐมนตรีว่าการ)
ถัดไป พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์(รัฐมนตรีว่าการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (51 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส อรวรรณ นาครทรรพ

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติ[แก้]

น.อ.อนุดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (ป๊อป) เป็นบุตรชายของ นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ (อดีตเลขาธิการพรรคสามัคคีธรรม) และ นางสุมาลี นาครทรรพ (นามสกุลเดิม: นานา เป็นน้องสาวของนายเล็ก นานา) สมรสกับนางอรวรรณ นาครทรรพ มีบุตร-ธิดาทั้งหมด 6 คน

น.อ.อนุดิษฐ์ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7, ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23, ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) จากโรงเรียนนายเรืออากาศ และได้รับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 12 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรทางการทหารคือ โรงเรียนการบิน รุ่นที่ 82-30-2, โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 76, หลักสูตรการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี รุ่นที่ 5, หลักสูตรนายทหารยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 39, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 40 และหลักสูตรการสงครามทางอากาศ รุ่นที่ 4

นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังได้รับเกียรติยศต่างๆ ในหลายโอกาสคือ โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์การบินดีเด่น และ อันดับที่ 1 ภาควิชาการ ของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ, โล่เชิดชูเกียรติ การศึกษาดีเด่นอันดับ 1 “เชิดวุฒากาศ” ในรุ่นที่ 40 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และ เกียรติบัตรการศึกษาดีเยี่ยม ในรุ่นที่ 76 ของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการและการปกครอง “อุบล เรียงสุวรรณ” ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังมีตำแหน่งทางสังคม เป็นอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 และ ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจคลองเตย ในปี พ.ศ. 2548 อีกด้วย

การทำงาน[แก้]

หน้าที่ราชการทหารอากาศ[แก้]

น.อ.อนุดิษฐ์ เข้ารับราชการทหารอากาศ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับมอบหมาย ในตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับคือ เป็นนักบินในหน่วยบินไอพ่นขับไล่โจมตี สังกัดหน่วยบิน 1032 เมื่อปี พ.ศ. 2535, เป็นผู้บังคับหน่วยบินไอพ่นขับไล่โจมตี สังกัดหน่วยบิน 1031 เมื่อปี พ.ศ. 2539, เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 2541, เข้าร่วมเป็นฝ่ายเสนาธิการ ในกองฝึกผสมคอบร้าโกลด์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 และ เป็นผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ 102 คนแรก ซึ่งเป็นฝูงบินที่ใช้เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง แบบ เอฟ-16 เอดีเอฟ เมื่อปี พ.ศ. 2544

นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังมีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในต่างประเทศคือ ไปปฏิบัติราชการตามโครงการปรับปรุงเครื่องแสดงผลการยุทธทางอากาศ (เอซีเอ็มไอ) ที่รัฐอิสราเอล, เป็นผู้บรรยายพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางอากาศแห่งชาติ ที่รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, เป็นผู้บังคับฝูงบินผสม ในการฝึก "สปิน อัพ" ที่รัฐแอริโซนา และผู้บังคับฝูงบินผสม ในการฝึก "เรดแฟลก 03" ที่รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองครั้ง เป็นการฝึกด้วยเครื่องบินขับไล่ แบบ เอฟ-16 นอกประเทศครั้งแรกของกองทัพอากาศไทย

งานการเมือง[แก้]

น.อ.อนุดิษฐ์ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธาน คณะกรรมการประสานงาน และติดตามผล การดำเนินงานนโยบายลำไย ประจำปี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธาน คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานฝนหลวง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธาน คณะดำเนินการ จัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และ คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาและติดตาม งบประมาณของเหล่าทัพ และประสิทธิภาพของกองทัพไทย ในคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[1]

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น.อ.อนุดิษฐ์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขาดความชอบธรรม[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ข้อวิจารณ์[แก้]

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 น.อ.อนุดิษฐ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว INN News เรื่องเว็บสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกเจาะระบบ และได้มีช่วงหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า "... เพราะว่าในปัจจุบันระบบปฏิบัติการในโลกนี้มีแค่ 3 ระบบเท่านั้นเอง ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ของบริษัท ไมโครซอฟท์ แล้วก็ในส่วนของ ไอเอสโอ ของแมคอินทอช รวมไปถึงระบบโอเพ่นซอร์ซที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์"[7] ซึ่งไม่ถูกต้องเนื่องจากมีระบบปฏิบัติการอีกมายมาย และอ่าน "ไอโอเอส" (iOS) ผิดเป็น "ไอเอสโอ"[7] ในเวลาต่อมาได้มีการลงวิดีโอการสัมภาษณ์ดังกล่าวในบริการเครือข่ายสังคม ส่งผลให้มีการวิจารณ์มากมาย[7][8] แต่อย่างไรก็ดีหากอ่านบทสัมภาษณ์ในช่วงเดียวกันของ น.อ.อนุดิษฐ์ ในเรื่องดังกล่าวก็พบว่า เขาได้กล่าวถึงระบบปฏิบัติการอื่นๆนอกจากระบบปฏิบัติการ 3 ระบบ ด้วยเช่นกัน แต่การให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว INN และกล่าวถึงระบบปฏิบัติการเพียง 3 ระบบ ก็เพื่อเน้นให้สำนักข่าว INN ทราบถึงระบบปฏิบัติการที่ถูกใช้แพร่หลายกันอยู่ในการใช้งานทั่วไป ส่วนการใช้คำเรียกที่ไม่ถูกต้องในระบบปฏิบัติการแบบ iOS ก็เชื่อได้ว่าเป็นการพูดผิดเฉพาะบทสัมภาษณ์ครั้งนี้เท่านั้น เพราะจากการให้สัมภาษณ์อื่นๆ ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นวิทยากรในสถาบันสำคัญของประเทศหลายสถาบัน เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาการตลาดทุน ซึ่งน.อ.อนุดิษฐ์ได้ไปทำหน้าที่ก่อนหน้าที่จะให้สัมภาษณ์แล้วถูกจับผิดครั้งนี้ ก็พบว่า น.อ.อนุดิษฐ์ ได้กล่าวถึงระบบปฏิบัติการต่างๆได้อย่างถูกต้องเช่นกัน จึงเข้าใจได้ว่า น.อ.อนุดิษฐ์ ไม่ได้หมายความว่าโลกมีระบบปฏิบัติการแค่สามระบบ ถึงกระนั้นการกล่าวถึงระบบปฏิบัติการของ Mobile Device เช่น iOS หรือ Android ในขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเว็บเซิฟเวอร์ ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผลต่อผู้ที่ได้ฟังจำนวนมาก

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
  2. เปิดรายชื่อ รมต. ตกเก้าอี้พร้อมยิ่งลักษณ์ ข่าวไทยรัฐ ออนไลน์
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  7. 7.0 7.1 7.2 http://mgr.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000056372
  8. รมต.​ ไอซีทีให้สัมภาษณ์ โลกเรามีระบบปฏิบัติการแค่ 3 ตัว: Windows, ISO และ Android

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ถัดไป
จุติ ไกรฤกษ์ 2leftarrow.png Logo ict.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พรชัย รุจิประภา