อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า จุติ ไกรฤกษ์
ถัดไป พรชัย รุจิประภา
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า พีรพันธุ์ พาลุสุข (รัฐมนตรีว่าการ)
ถัดไป พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์(รัฐมนตรีว่าการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (51 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส อรวรรณ นาครทรรพ

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติ[แก้]

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ หรือ "ผู้การป๊อบ" เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (ป๊อป) เป็นบุตรชายคนที่สอง จากลูกชายทั้งหมดหกคน ของ นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ (อดีตเลขาธิการพรรคสามัคคีธรรม) และ นางสุมาลี นาครทรรพ (นามสกุลเดิม: นานา เป็นน้องสาวของนายเล็ก นานา) สมรสกับนางอรวรรณ นาครทรรพ มีบุตร-ธิดาทั้งหมด 6 คน

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7, ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23, ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) จากโรงเรียนนายเรืออากาศ และได้รับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 12 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรทางการทหารคือ โรงเรียนการบิน รุ่นที่ 82-30-2, โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 76, หลักสูตรการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี รุ่นที่ 5, หลักสูตรนายทหารยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 39, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 40 และหลักสูตรการสงครามทางอากาศ รุ่นที่ 4

และในขณะที่ยังรับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ยังได้รับการเชิดชูให้ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ ในหลายโอกาส ดังนี้
1.โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์การบินดีเด่น และ อันดับที่ 1 ภาควิชาการ ของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ
2.โล่เชิดชูเกียรติ การศึกษาดีเด่นอันดับ 1 “เชิดวุฒากาศ” ในรุ่นที่ 40 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
3.เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และ เกียรติบัตรการศึกษาดีเยี่ยม ในรุ่นที่ 76 ของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
4.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการและการปกครอง “อุบล เรียงสุวรรณ” ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ยังได้รับเลือกให้มีตำแหน่งทางสังคม อันได้แก่ การได้รับเลือกให้เป็นอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 และ การได้รับเลือกให้เป็นประธานมูลนิธิรวมน้ำใจคลองเตย ในปี พ.ศ. 2548 อีกด้วย

ประวัติด้านการศึกษา[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษา
  1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ ๗
  2. โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
 • ระดับอุดมศึกษา
  1. โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
 • หลักสูตรทางการทหาร
  1. โรงเรียนการบิน รุ่นที่ ๘๒-๓๐-๒
  2. โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ร่นที่ ๗๖
  3. หลักสูตรการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี รุ่นที่ ๕
  4. หลักสูตรนายทหารยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ ๓๙
  5. โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๔๐
  6. หลักสูตรการสงครามทางอากาศรุ่นที่ ๔
 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ ๑๒
 • หลักสูตรพิเศษ
  1. หลักสูตรผู้บริหารการเมืองการปกครอง สถานบันพระปกเกล้า รุ่นที่ ๑๒
  2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๑๔
  3. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๘
  4. หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓

การทำงาน[แก้]

การรับราชการในกองทัพอากาศ[แก้]

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับมอบหมาย บรรจุแต่วคั้งในตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับคือ เป็นนักบินในหน่วยบินไอพ่นขับไล่โจมตี สังกัดหน่วยบิน 1032 เมื่อปี พ.ศ. 2535, เป็นผู้บังคับหน่วยบินไอพ่นขับไล่โจมตี สังกัดหน่วยบิน 1031 เมื่อปี พ.ศ. 2539, เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 2541, เข้าร่วมเป็นฝ่ายเสนาธิการ ในกองฝึกผสมคอบร้าโกลด์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 และ เป็นผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ 102 คนแรก ซึ่งเป็นฝูงบินที่ใช้เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง แบบ เอฟ-16 เอดีเอฟ เมื่อปี พ.ศ. 2544

นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังมีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในต่างประเทศคือ ไปปฏิบัติราชการตามโครงการปรับปรุงเครื่องแสดงผลการยุทธทางอากาศ (เอซีเอ็มไอ) ที่รัฐอิสราเอล, เป็นผู้บรรยายพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางอากาศแห่งชาติ ที่รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, เป็นผู้บังคับฝูงบินผสม ในการฝึก "สปิน อัพ" ที่รัฐแอริโซนา และผู้บังคับฝูงบินผสม ในการฝึก "เรดแฟลก 03" ที่รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองครั้ง เป็นการฝึกด้วยเครื่องบินขับไล่ แบบ เอฟ-16 นอกประเทศครั้งแรกของกองทัพอากาศไทย

โดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการทหารดังนี้[แก้]

๑) นักบินหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่น หน่วยบิน ๑๐๓๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

    - Pilot in 1032 Tactical Fighter Unit

๒) ผู้บังคับหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่น หน่วยบิน ๑๐๓๑ (พ.ศ.๒๕๓๙)

    - 1031 Tactical Fighter Unit Commander

๓) หัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ (พ.ศ.๒๕๔๑)

    - Head of Air Combat Maneuvering Instrumentation Section, Wimg1 AFB

๔) ฝ่ายเสนาธิการ กองกำลังฝึกร่วมผสมคอบบร้าโกลด์ 1999 (พ.ศ.๒๕๔๒)

    - Staff Officer of Combined Forces in Cobra Gold Exercise 1999

๕) ผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒ (ผู้บังคับฝูงบินคนแรกของ เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-16 ADF) (พ.ศ.๒๕๔๔)

    - 102 Fighter Interceptor Squadron Commander (The first F-16ADF Squadron Commander)

เกียรติประวัติด้านการศึกษาและด้านสังคม[แก้]


๑) โล่เชิดชูเกียรติศิษย์การบินดีเด่น โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
๒) โล่เชิดชูเกียรติ อันดับ ๑ ภาควิชาการ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
๓) เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๗๖
๔) เกียรติบัตรการศึกษาดีเยี่ยม โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๗๖
๕) โล่เชิดชูเกียรติ “เชิดวุฒากาศ” การศึกษาดีเด่นอันดับ ๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๔๐
๖) รางวัล “อุบล/เรียงสุวรรณ” ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สาขาบริหารราชการและการปกครองประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๗) ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรืออากาศดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
๘) ศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
๙) รางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

งานการเมือง[แก้]

น.อ.อนุดิษฐ์ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธาน คณะกรรมการประสานงาน และติดตามผล การดำเนินงานนโยบายลำไย ประจำปี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธาน คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานฝนหลวง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธาน คณะดำเนินการ จัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และ คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาและติดตาม งบประมาณของเหล่าทัพ และประสิทธิภาพของกองทัพไทย ในคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[1]

โดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ในตำแหน่งงานด้านการเมืองที่สำคัญดังนี้
๑) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (๒๕๔๘-๒๕๔๙)
๒) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๘-๒๕๔๙)
๓) ประธานคณะกรรมการประสานงาน และ ติดตามผลการดำเนินการนโยบายลำไย ปี ๒๕๔๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) รองประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕) รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๘-๒๕๔๙)
๖) รองประธานคณะดำเนินการจัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่กทม.ตอนเหนือ (๒๕๔๘)
๗) คณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามงบประมาณของเหล่าทัพและประสิทธิภาพของกองทัพ (๒๕๔๘-๒๕๔๙)
๘) ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
๙) กรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๔๘-๒๕๔๙)
๑๐) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๔ และ๒๕๕๔– ๒๕๕๖)
๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส.ค. ๒๕๕๔– พ.ค.๒๕๕๗)

จนกระทั่งวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขาดความชอบธรรม[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยี ICT มาพัฒนาประเทศ[แก้]

Pop Shift the future.jpg


พลิกฟื้นประเทศไทย ด้วย ICT.pdf - 58 MB

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
 2. เปิดรายชื่อ รมต. ตกเก้าอี้พร้อมยิ่งลักษณ์ ข่าวไทยรัฐ ออนไลน์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ถัดไป
จุติ ไกรฤกษ์ 2leftarrow.png Logo ict.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พรชัย รุจิประภา