สาโรจน์ ชวนะวิรัช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาโรจน์ ชวนะวิรัช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
7 กันยายน พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551
(0 ปี 2 วัน)
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้าเตช บุนนาค
ถัดไปสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
ศาสนาพุทธ

นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช (เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ในอีก 2 วันถัดจากวันรับตำแหน่ง

ประวัติ[แก้]

สาโรจน์ ชวนะวิรัช เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2531

การทำงาน[แก้]

นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช เริ่มรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การทูต ระดับ 4 ประจำกองพิธีการ กรมพิธีการทูต เมื่อปี พ.ศ. 2510 และมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมาตามลำดับ กระทั่งในปี พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ จากนั้นในปี พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำสิงคโปร์ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมต่างๆ รวมทั้งกรมการเมือง จากนั้นขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง และจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จนครบระยะเวลา 4 ปี จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2545[1]

สาโรจน์ ชวนะวิรัช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551[2] แต่ยังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) พ้นจากตำแหน่ง ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเพียง 2 วัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สาโรจน์ ชวนะวิรัช" ว่าที่ รมว.ต่างประเทศคนใหม่จาก ประชาชาติธุรกิจ
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๐๐, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๓, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔