กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural logo gif.gif
ที่ทำการ
ไทย 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 35,877.9733 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ผู้บริหาร ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา [2], ปลัดกระทรวง
พงศ์บุณย์ ปองทอง, รองปลัดกระทรวง
รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา[3], รองปลัดกระทรวง
เสริมยศ สมมั่น, รองปลัดกระทรวง
สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์, รองปลัดกระทรวง
เว็บไซต์
MNRE.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Ministry of Natural Resources and Environment) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[4]

หน่วยงานในสังกัด[แก้ไขต้นฉบับ]

หน่วยงานระดับกรม[แก้ไขต้นฉบับ]

รัฐวิสาหกิจ[แก้ไขต้นฉบับ]

องค์การมหาชน[แก้ไขต้นฉบับ]

รายนามปลัดกระทรวง[แก้ไขต้นฉบับ]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547
2. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่) [5]
4. โชติ ตราชู 6 กันยายน พ.ศ. 2553 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
5. มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ [6] 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
6. เกษมสันต์ จิณณวาโส [7] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
7. วิจารย์ สิมาฉายา [8] 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]