รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png
ตรากระทรวงแรงงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
สถาปนา23 กันยายน พ.ศ. 2536
เว็บไซต์http://www.mol.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ยุคกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ไทย
( 23 กันยายน พ.ศ. 2536 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2536 7 มกราคม พ.ศ. 2537
2
(1)
นายไพฑูรย์ แก้วทอง 50 8 มกราคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
3
(1)
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
4 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 51 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
5 100px นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 51 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
6 นายฉัตรชัย เอียสกุล 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540
7 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 52 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
8 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
3
(2)
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
9 Wut sukosol.jpg พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 53 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543
10 พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 53 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
11 เดช บุญ-หลง.jpg นายเดช บุญ-หลง 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ยุคกระทรวงแรงงาน[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงาน   ไทย
( 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
13
(1)
นางอุไรวรรณ เทียนทอง 54 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
14 Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
15 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
16 นายอภัย จันทนจุลกะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
13
(2,3)
นางอุไรวรรณ เทียนทอง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2
(2)
นายไพฑูรย์ แก้วทอง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
17 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
18 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
19 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
20 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
21 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(-) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รักษาราชการแทน
61 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
22 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 61 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(-) Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รักษาราชการแทน
61 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
23 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการ[แก้]

 • นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536 8 มกราคม พ.ศ. 2537
 • นาย เสริมศักดิ์ การุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 • นาย ยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 • นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • รองศาสตราจารย์ เอกพร รักความสุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นาย ทศพร มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นาย จองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 11 เมษายน 2543
 • นาย ประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
 • นาง ปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
 • พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 13 มิถุนายน 2543
 • นาย อนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
 • นาย ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
 • นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 กุมภาพันธ์ 2544 11 มีนาคม 2548

อ้างอิง[แก้]