เฉลิมชัย ศรีอ่อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ไพฑูรย์ แก้วทอง
ถัดไป เผดิมชัย สะสมทรัพย์
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ก่อนหน้า สุเทพ เทือกสุบรรณ
ถัดไป จุติ ไกรฤกษ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า จุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า กฤษฎา บุญราช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2508 (54 ปี)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส ธันยวีร์ ศรีอ่อน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร [1]และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคกลาง และได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คนปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เกิดวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[2] มีชื่อเล่นว่า "ต่อ" เป็นบุตรของนายหลียักหมิ่น แซ่ลี และนางหลวย ศรีอ่อน สมรสกับนางธันยวีร์ ศรีอ่อน มีบุตร 1 คน คือ สรวิศ ศรีอ่อน

การศึกษา[แก้]

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผน จากมหาวิทยาลัยเกริก

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง[แก้]

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เริ่มต้นเส้นทางการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส.จ.) ในปี พ.ศ. 2533 - 2543 เป็นประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2538 - 2540) และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และได้รับการเลือกตั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคกลาง ต่อมาในการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 นายเฉลิมชัย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนนายไพฑูรย์ แก้วทอง[3]

หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม ปีเดียวกัน สมาชิกพรรคก็ได้ลงมติให้นายเฉลิมชัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการของพรรค[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/257/T_0004.PDF
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รวม ๑๘ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน พิเศษ 72ง วันที่ 8 มิถุนายน 2553
  4. ทีมงาน "จุรินทร์"กินรวบทุกตำแหน่ง คุมรองหน.4 ภาคสยายปีก "เฉลิมชัย"นั่งเลขา
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย