กว้าง รอบคอบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กว้าง รอบคอบ
หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – 2 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
ถัดไป เฉลิมชัย ตันติวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
จังหวัดมุกดาหาร
พรรคการเมือง เพื่อแผ่นดิน
คู่สมรส สมสมัย รอบคอบ
ศาสนา พุทธ

กว้าง รอบคอบ อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3 และอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา

ประวัติ[แก้]

กว้าง รอบคอบ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นบุตรของนายโจม รอบคอบ กับนางเพ็ง รอบคอบ ด้านครอบครัวสมรสกับนางสมสมัย รอบคอบ (สกุลเดิม กลิ่นเนียม) มีบุตร 3 คน[1] ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี

กว้าง รอบคอบ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2498 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ป.กศ.) จากโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2500 ต่อจากนั้นได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในปี พ.ศ. 2504 และประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2510 นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 9 ในปี พ.ศ. 2534

การทำงาน[แก้]

กว้าง รอบคอบ เริ่มรับราชการครู เมื่อปี พ.ศ. 2504 ในตำแหน่งครูตรี โรงเรียนบำรุงวิทยา (สุนทรวิจิตร) จังหวัดนครพนม ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) ที่โรงเรียนบวรนิเวศ และเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2518 กระทั่งในปี พ.ศ. 2532 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา และเป็นรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในปีถัดมา

กว้าง รอบคอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับ 10 ในปี พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมพลศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และอธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นตำแหน่งสุดท้ายในอาชีพข้าราชการ

งานการเมือง[แก้]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีธรรม[2] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ[3]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ 2 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาภายหลังได้รับเลื่อนขึ้นแทนพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ที่ลาออก ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554[4] จากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 หลังการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ขอลาออกจากพรรคเพื่อแผ่นดิน เพื่อไปร่วมงานการเมืองกับพรรคอื่น ส่งผลให้นายกว้าง รอบคอบ ได้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ตามระเบียบข้อบังคับของพรรค และประกาศไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 แต่ยังคงรักษาพรรคไว้ต่อไป[5]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]