ไกรสร ตันติพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไกรสร ตันติพงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
21 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 มีนาคม พ.ศ. 2473 (85 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ไกรสร ตันติพงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ คือ 7 สมัย[1]

ประวัติ[แก้]

ไกรสร ตันติพงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2473 ปีมะเมียที่ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรชายคนที่ 3 ในบรรดาบุตร ทั้ง 6 คนของนายหิรัญ และนางทองสุก ตันติพงศ์ (สกุลเดิม ชุติมา) โดยเป็นบุตรคนที่ 4 มีพี่น้องตามลำดับดังนี้ นายประภาส ,นางสาวสุชาดา, นายถนอม, นายไกรสร , นายกมล ,นายปรีดี เริ่มการศึกษาระดับอนุบาล ที่โรงเรียนวัดเกตการาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่2-4 ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และศึกษาต่อที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัว 2745 ต่อมาย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย โดยเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษสปีที่6 หมายเลขประจำตัว 2584[2]

นายไกรสร ถึงแม้จะมีศักดิ์เป็นหลานน้าของนายสุวิชช พันธเศรษฐ ส.ส. 3 สมัย และนายทองดี อิสราชีวิน ส.ส.4 สมัย แต่ก็ไม่เคยไปอยู่บ้านของท่านทั้งสองเลย แต่ทั้งสอง ส.ส. เป็นน้องคุณแม่ทองสุก ท่านมาพักนอนที่บ้านต้นตระกูลของคุณแม่ทองสุก นามสกุลเดิม ชุติมา นายไกรสร ถึงแม้จะมีศักดิ์เป็นหลานน้าของนายสุวิชช พันธเศรษฐ ส.ส. 3 สมัย และนายทองดี อิสราชีวิน ส.ส.4 สมัย แต่ก็ไม่เคยไปอยู่บ้านของท่านทั้งสองเลย แต่ทั้งสอง ส.ส. เป็นน้องคุณแม่ทองสุก ท่านมาพักนอนที่บ้านต้นตระกูลของคุณแม่ทองสุก นามสกุลเดิม ชุติมา และปัจจุบัน นายไกรสร มีภรรยา 3 คนคือ 1. นางทองอินทร์ ตันติพงศ์ 2. นางเครือวัลย์ ตันติพงศ์ 3. นางอรษา ตันติพงศ์ โดยมีบุตรกับนางทองอินทร์ เท่านั้น คือ นางกนิษฐา จันทรศัพท์, พลอากาศตรี ศุภมิตร ตันติพงศ์

คุณวุฒิการศึกษา[แก้]

ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปีที่ 6, การบริหารงานการประกันชีวิต, การปฎิรูปที่ดินไต้หวัน

ประวัติการทำงาน[แก้]

กรรมกรท่าเรือทรงวาด, กรรมกรโกดังน้ำมัน, กรรมกรเหมืองแร่, ทำการเกษตร, ค้าขายผลิตผลการเกษตร, นักหนังสือพิมพ์, ลูกจ้างบริษัท, ผู้จัดการสาขา, ผู้จัดการภาค, ผู้จัดการฝ่ายสาขาและกรรมการผู้จัดการ

งานการเมือง[แก้]

ได้รับเลือกเป็น ส.ส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2531 รวมถึง 7 สมัย เมื่อได้เป็น ส.ส. ในปี พ.ศ. 2500. ดังกล่าวก็ได้เลิกกิจการหนังสือพิมพ์แผ่นดินไทย โดยยกกิจการโรงพิมพ์ไกรนิมิตรการพิมพ์ และหนังสือพิมพ์แผ่นดินไทยให้นายนิมิตร มาลีกุล ดำเนินการร่วมกับนายประเวศน์ เชมนะศืริ นั่นคือ เมื่อเป็นนักการเมือง ก็ทำหน้าที่เป็นนักการเมืองอย่างแท้จริงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ครม.35, 37)[3] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[4] อีกสมัยหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ และในปี พ.ศ. 2523 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[5]

ในปี พ.ศ. 2528 ไกรสร ได้เสนอร่างกฎหมายพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อยกฐานะจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวเชียงใหม่เลือกผู้บริหารของตัวเอง คือผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร แต่ร่างพระราชบัญญัติไปค้างอยู่ในสภา ฯ เท่านั้น รอการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา แต่มีการยุบสภาเสียก่อน เรื่องนี้จึงยุติแต่เพียงเท่านี้

นายไกรสร ตันติพงศ์ รับปากคุณแม่ทองสุก ตันติพงศ์มารดาที่กำลังป่วย โดยไม่ลงเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2531 เป็นต้นมา จึงเป็น ส.ส. ที่ไม่เคยสอบตก และได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์

ปัจจุบัน ได้วางมือทางการเมืองแล้ว สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ ยังพักอาศัยอยู่ทีาบ้าน "ไทยร่มเย็น"จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดร้านขนมจีนเฝ้าติดตามการเมืองอย่างเป็นห่วง และศึกษาสนใจในโหราศาสตร์ มักออกมาทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองเสมอ ๆ ตามหลักโหราศาสตร์ จนได้ชื่อว่าเป็น "หมอดูการเมือง" อีกคนหนึ่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง. 2529