ปณิธาน วัฒนายากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปณิธาน วัฒนายากร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[1]
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ถัดไป ฐิติมา ฉายแสง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
จังหวัดยะลา ประเทศไทย
คู่สมรส พิมพ์กาญจน์ ชนะรัตน์
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

รองศาสตราจารย์ ปณิธาน วัฒนายากร เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[2]อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)[3] ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[4] กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง[5] อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ปณิธาน เป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ เชี่ยวชาญการเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงศึกษา เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแก่รัฐบาลหลายสมัย ตั้งแต่สมัย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดร.ปณิธาน เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 [6]

ประวัติ[แก้]

ปณิธาน วัฒนายากร เกิดที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรนายมงคล และนางประณีต วัฒนายากร อยู่ในตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป็นหลานปู่ของ ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร) นักธุรกิจเหมืองแร่ ในจังหวัดปัตตานี และหลานย่า สร้อยทอง คณานุรักษ์ เป็นบุตรีคนที่ 2 ของขุนพิทักษ์รายา มีต้นตระกูลคือหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง[7] เมืองปัตตานี และมีศักดิ์เป็นหลานของนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี

บรรพบุรุษฝ่ายมารดาของเขา คือ ปุ่ย แซ่ตัน ชาวจีนจากฮกเกี้ยน[8] ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงสำเร็จกิจการ จางวางเมืองปัตตานี มุ้ย แซ่ตัน มีทายาทคือ จูไล่ ตันธนาวัฒน์ ต่อมาได้เป็น พระจีนคณารักษ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นต้นสกุลคณานุรักษ์[9]

ปณิธาน วัฒนายากร เกิดที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ทำให้สูญเสียบิดาไปตั้งแต่เด็ก และต้องย้ายถิ่นฐานมาเติบโตที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ประถมปีที่ 5 ปัจจุบันแต่งงานแล้ว กับ นางสาวพิมพ์กาญจน์ ชนะรัตน์[10]ปัจจุบัน พี่สาวของเขา ดร.เมธินี เทพมณี ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การศึกษา[แก้]

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เวลาเพียง 3 ปี และได้ปริญญาโท 2 สาขา จากมหาวิทยาลัยแอเคริน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาเอก วิชาเอกการเมืองเปรียบเทียบ วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านนโยบายการป้องกันประเทศเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

ปณิธานมีรายวิชาสอน ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

 • การต่างประเทศของไทยในการโลกเมืองสมัยใหม่ (Thai Foreign Relations in Modern World Politics)
 • ประเด็นปัญหาความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา(Security Issues in Developing Countries)
 • การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ(International Negotiation)
 • โลกาภิวัฒน์กับการเมืองโลก (Globalization and World Politics)
 • เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องอาวุธ (Political Economy of Weapons)
 • นโยบายป้องกันประเทศเปรียบเทียบ (Comparative Defense Policy)

นอกจากนั้น รศ.ดร.ปณิธานเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่ The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) แห่งมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ ในวอชิงตัน ดี.ซี.เมื่อ พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร)
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/10.PDF
 3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒๗ ราย ๑. พลเอก วิลาศ อรุณศรี ฯลฯ)
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/242/26.PDF
 6. เว็บประชาไทยปณิธาน วัฒนายากร : ‘พ.ร.บ. ความมั่นคง’ ไม่ถูกใจ 100 % แต่เป็นบันไดยกระดับงานความมั่นคง
 7. เว็บไซต์ตระกูลคณานุรักษ์
 8. ตระกูลคณานุรักษ์ - ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
 9. ประพนธ์ เรืองณรงค์. "บทผนวกเกียรติยศ". ใน รัฐปัตตานีใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์. สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:มติชน. 2547, หน้า 346
 10. http://news.mthai.com/politics-news/153297.html
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า ปณิธาน วัฒนายากร ถัดไป
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png ฐิติมา ฉายแสง