รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
เครื่องหมายราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุทิน คลังแสง

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงกลาโหม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยามหาเสนา (ปลี)
ในฐานะ สมุหพระกลาโหม
สถาปนาพ.ศ. 2325
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์http://www.mod.go.th/

รายนามสมุหพระกลาโหม รายนามเสนาบดีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

สมุหพระกลาโหม (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2437)

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
1 เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี) พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2336
2 เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) พ.ศ. 2336 พ.ศ. 2348
3 เจ้าพระยามหาเสนา (ปิ่น) พ.ศ. 2348 พ.ศ. 2352
4 เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) พ.ศ. 2352 พ.ศ. 2352
5 เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) พ.ศ. 2352 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2365
6 เจ้าพระยาอัครมหาเสนา (สังข์) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2367
7 เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย) พ.ศ. 2367 พ.ศ. 2373
8 เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) พ.ศ. 2373 26 เมษายน พ.ศ. 2398
9 เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 26 เมษายน พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2412
10 เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 30 ตุลาคม พ.ศ. 2431
11 เจ้าพระยาพลเทพ (พุ่ม ศรีไชยันต์) 30 ตุลาคม พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2437

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2475)

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
12 นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2437 2 กันยายน พ.ศ. 2442[1]
13 นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน พ.ศ. 2442 7 สิงหาคม พ.ศ. 2444
14 นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
15 นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
16 นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) พ.ศ. 2456 26 สิงหาคม พ.ศ. 2464
17 นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2464 4 สิงหาคม พ.ศ. 2469
18 จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 24 สิงหาคม พ.ศ. 2469 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
19 นายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2471 19 มิถุนายน พ.ศ. 2474
20 นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475
- นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส)
(ปลัดทูลฉลอง ทำการแทนเสนาบดี)[2]
29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 11 สิงหาคม พ.ศ. 2475
21 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475[3] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
คณะราษฎร 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
2
(1,2)
นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 1 เมษายน พ.ศ. 2477
3 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 1 เมษายน พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4
(1-4)
นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
5 นายพลตรี หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธิน) 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484
4
(5-6)
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
6 พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
7 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1,2)
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488
9
(1)
พลโท จิร วิชิตสงคราม 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(3)
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(2-5)
พลโท จิร วิชิตสงคราม 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10
(1-3)
พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
4
(7-10)
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500[4]
4
(11)
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 12 กันยายน พ.ศ. 2500[5] 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
12
(1-5)
พลโท ถนอม กิตติขจร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
12
(6)
พลโท ถนอม กิตติขจร 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
13 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
14 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
15
(1)
พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
16 พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
17 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
15
(2)
พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 28 เมษายน พ.ศ. 2519 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519
18 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
19
(1,2)
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
20 พลเอก เล็ก แนวมาลี 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
21 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
22
(1-3)
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
23 พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
24
(1)
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
25
(1)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2533
24
(2,3)
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
26 พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
27 พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
28 พลเอก บรรจบ บุนนาค 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
29 พลเอก วิจิตร สุขมาก 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
25
(2,3)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
30 ชวน หลีกภัย 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
25
(4)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
31
(1)
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
32 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
33 พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
31
(2)
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
34 พลเอก บุญรอด สมทัศน์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
35 สมัคร สุนทรเวช 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
36 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
37
(1)
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
38 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
39 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
40 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
37
(2)
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
41 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
42 สุทิน คลังแสง 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 อยู่ในวาระ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังมีชีวิตอยู่ 13 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
บรรจบ บุนนาค พ.ศ. 2535 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (98 ปี)
ชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2538-2539;
พ.ศ. 2539-2540;
พ.ศ. 2544-2545
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (91 ปี)
สุจินดา คราประยูร พ.ศ. 2535 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา พ.ศ. 2554-​2555 8 มกราคม พ.ศ. 2480 (87 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2545-2547;
พ.ศ. 2548-2549
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540-2544 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
เชษฐา ฐานะจาโร พ.ศ. 2547 23 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
สัมพันธ์ บุญญานันต์ พ.ศ. 2547-2548 6 กันยายน พ.ศ. 2486 (80 ปี)
ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2551-2554;
พ.ศ. 2557-2562
11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ. 2551 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
สุกำพล สุวรรณทัต พ.ศ. 2555-2556 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2562-2566 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ.2556-2557 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (56 ปี)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกระทรวงเกษตราธิการแลเปลี่ยนตำแหน่งเสนาบดี
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕
  3. พระบรมราชโองการ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๑ สิงหาคม ๒๔๗๕
  4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แหล่งข้อมูลอื่น