ประเสริฐ บุญสม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเสริฐ บุญสม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 8 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 พฤษภาคม พ.ศ. 2458
อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสียชีวิต21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (76 ปี)

ประเสริฐ บุญสม เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 สมัย

ประวัติ[แก้]

ประเสริฐ บุญสม เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 ที่ตำบลประตูจีน อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ จ.ส.ต.หมื่นสินศักดิ์สงวน (สิน บุญสม) กับ นางสาย บุญสม มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันคือ นางศิริ วิไลจิตต์[1]

การทำงาน[แก้]

ประเสริฐ บุญสม เป็นข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ก่อนจะเข้าสู่งานการเมือง ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

งานการเมือง[แก้]

ประเสริฐ บุญสม เป็นนักการเมืองชาวไทย ด้วยบุคลิกความเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คน[2] จึงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[3] สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 แม้ว่าจะห่างจากการเลือกตั้งไปนานกว่าสิบปี เขาก็ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยได้ย้ายไปสังกัดพรรคสหประชาไทย ของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคสังคมชาตินิยม ซึ่งเขาเป็นกรรมการอำนวยการพรรคด้วย[5] ในปี พ.ศ. 2518 และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[6] และพ้นจากตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519[7] ซึ่งมีการชักชวนพรรคเกษตรสังคม เข้ามาร่วมรัฐบาล ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในพรรคร่วมรัฐบาล จนนำไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎร ในอีก 3 วันต่อมา

เขาว่างเว้นจากการเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 เนื่องจากเขาลาออกจากพรรคสังคมชาตินิยมซึ่งให้เหตุผลว่าอุดมการณ์ไม่ตรงกัน โดยแพ้ให้กับผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคเกษตรสังคม คือ สมพงษ์ ตรีสุขี และบุญพันธ์ แขวัฒนะ และกลับมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ในนามพรรคชาติไทย

ผลงานที่โดดเด่นคือ การผลักดันให้มีการสร้างโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครู[8]

นอกจากการเป็น ส.ส.แล้ว นายประเสริฐ ยังเป็นผู้สนับสนุน ผลักดันนักการเมืองหน้าใหม่หลายคน เช่น เผอิญ ศรีภูธร วิเชียร กลิ่นสุคนธ์ อนันต์ บูรณวณิช และอุทัย ชุณหะจันทน

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

ประเสริฐ บุญสม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. วิชชุกร นาคธน. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555. 200 หน้า.
  2. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (พ้นจากตำแหน่ง ๖ ราย และแต่งตั้ง ๑๕ ราย)
  8. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-09. สืบค้นเมื่อ 2019-12-09. {{cite web}}: ระบุ |accessdate= และ |access-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archivedate= และ |archive-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archiveurl= และ |archive-url= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓