ลิขิต ธีรเวคิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลิขิต ธีรเวคิน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (75 ปี)
พรรคการเมือง ความหวังใหม่ (2540-2545)
ไทยรักไทย (2545-2550)

ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคความหวังใหม่

ประวัติ[แก้]

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 สำเร็จด้านนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2509 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายและการทูต, The Fletcher School of Law and Diplomacy, มหาวิทยาลัยทัฟส์ สหรัฐอเมริกา 1969 สำเร็จด้านรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) The Fletcher School of Law and Diplomacy, จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ 1968 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา 1970 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยบราวน์เช่นกัน ในปี 1972

การทำงาน[แก้]

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2526 และเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2531

นอกจากนั้น ศ.ดร.ลิขิต ได้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง อาทิ เป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก เป็นต้น

ศ.ดร.ลิขิต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2547[1]

งานการเมือง[แก้]

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน เข้าสู่งานการเมืองโดยลาออกจากราชการ[2] เพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] และเข้าร่วมงานกับพรรคความหวังใหม่ ซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้าพรรค และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 และได้รับเลือกตั้งเลื่อนขึ้นแทนบุคคลที่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ยุบรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ศ.ดร.ลิขิต จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ลิขิต ธีรเวคิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคความหวังใหม่ (เลื่อนแทน)
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]