ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมาณ อดิเรกสาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.ว.ม.|2497}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/084/2807.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๒๘๐๘ เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๔, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2525}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/076/16.PDF ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ </ref>
* [[พ.ศ. 2532]] - [[ไฟล์:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง{{รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]] |2532}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/118/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ] เล่ม ๑๐๖ ตอน ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๒</ref>
{{จ.ภ.|2540}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
{{พ.ร.ธ.|2477}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/118/2.PDF บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ] (เป็นบำเหน็จในการปราบกบฏ) เล่ม 51, 7 ตุลาคม พ.ศ. 2477, หน้า 2189</ref>
* [[พ.ศ. 2532]] - [[ไฟล์:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/118/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ] เล่ม ๑๐๖ ตอน ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๒</ref>
* [[พ.ศ. 2514]] - [[ไฟล์:Border_Service_Medal_(Thailand)_ribbon.png|80px]] [[เหรียญราชการชายแดน]]
* [[พ.ศ. 2524]] - [[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 1
1,780

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์