เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าพระยามหาเสนา
(น้อย)
สมุหพระกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2373
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า เจ้าพระยามหาเสนา (สังข์)
ถัดไป เจ้าพระยาพระคลังที่สมุหกลาโหม (ดิศ บุนนาค)
เจ้าพระยายมราช
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2356
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า เจ้าพระยายมราช (น้อย บุณยรัตพันธุ์)
ถัดไป เจ้าพระยายมราช (ฉิม)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด น้อย
ศาสนา พุทธ

เจ้าพระยามหาเสนา นามเดิม น้อย เป็นสมุหพระกลาโหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติ[แก้]

เจ้าพระยามหาเสนาเป็นบุตรขุนนางสมัยกรุงศรีอยุธยา บิดาท่านเป็นญาติกับบิดาของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 ได้หนีไปอยู่กัมพูชา เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้น จึงกลับมารับราชการอยู่ ณ กรุงธนบุรี

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เป็นพระยาศรีสุริยพาห กรมม้า ท่านสนิทสนมกับองเชียงสือ เมื่อองเชียงสือไปครองราชย์เป็นจักรพรรดิซา ล็อง ท่านได้ทำหน้าที่ราชทูตไปเมืองญวน เมื่อเจ้าพระยามหาเสนา (สังข์) ถึงแก่อสัญกรรมในรัชกาลที่ 3 ท่านจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยามหาเสนาแทน จนถึงแก่อสัญกรรมในรัชกาลนั้น

ครอบครัว[แก้]

เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย) ไม่มีบุตรหลานรับราชการ แต่สมัยอยู่กัมพูชาท่านมีธิดาคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบรรพชนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงนับเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ว่าร่วมสายสกุลเดียวกันมาแต่เดิม

อ้างอิง[แก้]