นิพนธ์ บุญญามณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นิพนธ์ บุญญามณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (60 ปี)
จังหวัดสงขลา
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางกัลยา บุญญามณี
ศาสนา พุทธ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 5 สมัย เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดสงขลา[1] ก่อนเข้าสู่วงการเมืองประกอบอาชีพเป็นทนายความ

ด้านครอบครัว สมรสกับนางกัลยา บุญญามณี(ปลัดเทศบาลนครสงขลา) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ นางสาวนิธิยา บุญญามณี นายสรรเพชญ บุญญามณี และนายนิธิกร บุญญามณี

ประวัติการศึกษา[แก้]

นายนิพนธ์ บุญญามณี เข้ารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดนาทับ โรงเรียนถนนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา ระดับเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบเนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • เป็นสมาชิกสภาจังหวัด 2 สมัย (2528, 2533) ประธานสภาจังหวัดสงขลา
 • ส.ส. สงขลา 5 สมัย (2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544) และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ/สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ (2548,2550,2554)
 • พ.ศ. 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2541 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2542-2543 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)
 • พ.ศ. 2543-2544 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน)
 • อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเงา
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ระบบบัญชีรายชื่อ
 • สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

การเมือง[แก้]

เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารพรรคใหม่ หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 แล้ว นายนิพนธ์มีชื่อว่าอาจจะได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ แต่นายนิพนธ์ก็ได้ขอถอนตัวออกไป ตำแหน่งจึงตกอยู่ที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายนิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรค

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[2] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย ต่อมาเขาลาออกจากการเป็น ส.ส. เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา)

ในการประชุมวิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนิพนธ์ เป็นรองเลขาธิการพรรค พร้อมกับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
 3. "นิพนธ์-ศุภชัย-นราพัฒน์"นั่งรองเลขาฯ ปชป. หลัง 3 คู่แข่งถอนตัว
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ คน), เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕๑ง หน้า ๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]