เอนก สิทธิประศาสน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เอนก สิทธิประศาสน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 มกราคม พ.ศ.2472
จังหวัดเชียงราย
เสียชีวิต 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 (88 ปี)
คู่สมรส รัตนมณี สิทธิประศาสน์

นายเอนก สิทธิประศาสน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติ[แก้]

เอนก สิทธิประศาสน์ (ติ๊ก) เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2472 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรคนสุดท้อง จากพี่น้องจำนวน 5 คน ของ หลวงสิทธิประศาสน์ (คลาย บุษบรรณ์) ต่อเปลี่ยนเป็น หลวงสิทธิประศาสน์ (สิทธิ์ สิทธิประศาสน์) กับนางสิทธิประศาสน์ (ตุ้ย) คนหนึ่งในนั้นคือ นางนงนุช ฤทธิประศาสน์ ภริยานายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ อดีตรัฐมนตรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์[1] โรงเรียนวังสมเด็จบูรพา และโรงเรียนอัสสัมชัญ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น1[2] และปริญญาโททางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา รวมถึงผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21

ชีวิตครอบครัว สมรสกับนางรัตนมณี (วิมลภักตร์) สิทธิประศาสน์ (ภมรพล) มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ นายมนู สิทธิประศาสน์ นายนที สิทธิประศาสน์ และนางสิริวิมล สิทธิประศาสน์


นายเอนก ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 สิริรวมอายุ 88 ปี

การทำงาน[แก้]

เอนก สิทธิประศาสน์ รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนครศรีธรรมราช เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2532 และเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปีถัดมา ก่อนหน้านั้นเขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.49)[4]

นายเอนก เคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเป็นรองประธานกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ลัดดา. (2546, เมษายน 27). เปิดทำเนียบ อำนวยศิลป์ รุ่นลมหวน 2 นายกรัฐมนตรี 15 รมต. 17 พล.อ. นักเขียน นักนสพ. 11 คน. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2553, จาก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=4667882515787
  2. สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การจัดตั้งสมาคมนิสิต เก่ารัฐศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2553, จาก http://www.singhdum.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539009022
  3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐) เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เล่ม ๑๐๖ ตอน ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๒