อาษา เมฆสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาษา เมฆสวรรค์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2539 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่ง
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
ก่อนหน้า พลเรือเอก เทียม มกรานนท์
ถัดไป พลตรี จำลอง ศรีเมือง
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน 2535 – 21 มีนาคม 2539
ดำรงตำแหน่ง
6 เมษายน 2539 – 26 กันยายน 2539
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2539 – 21 มีนาคม 2543
ก่อนหน้า พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร
ถัดไป เฉลิม พรหมเลิศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มกราคม พ.ศ. 2467 (97 ปี)
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
คู่สมรส คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์

อาษา เมฆสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (จากการแต่งตั้ง)

ประวัติ[แก้]

อาษา เมฆสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2467 ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนสวรรค์วิทยาปัจจุบันชื่อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ธรรมศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปัจจุบันชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาการบริหารและการปกครอง ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19[1] อาษา เมฆสวรรค์ สมรสกับ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ (สกุลเดิม : แสงอุทัย)

การทำงาน[แก้]

รับราชการ[แก้]

อาษา เมฆสวรรค์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 ต่อมาได้โอนย้ายมาเป็นปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งคนสุดท้าย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน

งานการเมือง[แก้]

อาษา เมฆสวรรค์ เริ่มทำงานการเมืองโดยการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2528 และระหว่างปี พ.ศ. 2534 จนถึง พ.ศ. 2539 เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2534[3] เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พ.ศ. 2529) และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาฯ จึงยังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่

ยศกองอาสารักษาดินแดน[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติของกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒)
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/101/1.PDF
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๑, ๑๔ มกราคม ๒๕๑๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๖, ๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๒๗ เมษายน ๒๕๑๖
  10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑