อาษา เมฆสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อาษา เมฆสวรรค์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2539 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่ง
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
ก่อนหน้า พลเรือเอก เทียม มกรานนท์
ถัดไป พลตรี จำลอง ศรีเมือง
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน 2535 – 21 มีนาคม 2539
ดำรงตำแหน่ง
6 เมษายน 2539 – 26 กันยายน 2539
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2539 – 21 มีนาคม 2543
ก่อนหน้า พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร
ถัดไป นายเฉลิม พรหมเลิศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มกราคม พ.ศ. 2468 (93 ปี)
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
คู่สมรส คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์

อาษา เมฆสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (จากการแต่งตั้ง)

ประวัติ[แก้]

อาษา เมฆสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2468 ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนสวรรค์วิทยาปัจจุบันชื่อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ธรรมศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปัจจุบันชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาการบริหารและการปกครอง ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19[1]

อาษา เมฆสวรรค์ สมรสกับ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ (สกุลเดิม : แสงอุทัย)

การทำงาน[แก้]

รับราชการ[แก้]

อาษา เมฆสวรรค์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 ต่อมาได้โอนย้ายมาเป็นปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งคนสุดท้าย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน

งานการเมือง[แก้]

อาษา เมฆสวรรค์ เริ่มทำงานการเมืองโดยการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2528 และระหว่างปี พ.ศ. 2534 จนถึง พ.ศ. 2539 เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2534[3] เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พ.ศ. 2529) และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาฯ จึงยังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติของกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์