ชาญ อังศุโชติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลโท
ชาญ อังศุโชติ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2457
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เสียชีวิต 17 กันยายน พ.ศ. 2544 (87 ปี)[1]
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส จินดา อังศุโชติ

พลโท ชาญ อังศุโชติ เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 3 สมัย เคยมีประสบการในการรับราชการ การทูต เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเป็นนายทหารที่ได้รับความไว้วางใจของจอมพลถนอม กิตติขจร[2]

ประวัติ[แก้]

พล.ท.ชาญ เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นได้ศึกษาต่อวิชาการทหารจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยตงกุ๊ก สาธารณรัฐเกาหลี และสังคมศ่าสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

พล.ท.ชาญ มีบุตร คือ ราศรี อังศุโชติ วิมลระมัย เผือกใจแผ้ว วิไลรื่น เลิศจันทร์เพ็ญ พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ชีวีนัดดา เผือกใจแผ้ว พุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์

พลโท ชาญ อังศุโชติ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 สิริอายุรวม 87 ปี และ มีการพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

การทำงาน[แก้]

พล.ท.ชาญ รับราชการสังกัดกองทัพบกไทย เป็นทหารสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2477 เคยได้รับหน้าที่สำคัญอาทิ เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการกองกำลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี เป็นผู้แทนกองทัพไทยในการลงนามความตกลงสงบศึกในสงครามเกาหลี เป็นผู้อำนวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นอกจากนั้นยังเคยรับราชการในกรมตำรวจ ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร

พล.ท.ชาญ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ณ โซล กรุงแคนเบอร์ร่า และกรุงเวลลิงตัน เป็นทูตฝ่ายทหารบก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อีกทั้งยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

งานการเมือง[แก้]

พล.ท.ชาญ เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา นอกจากนั้นเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 3 สมัย ในปี พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม ปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย

พล.ท.ชาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปี พ.ศ. 2518[4] และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2524[5]

เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคธรรมสังคม[6] ในปี พ.ศ. 2517 และในปี พ.ศ. 2529 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจประชาคม ซึ่งมีนายบุญชู โรจนเสถียร เป็นหัวหน้าพรรค[7]

งานสังคม[แก้]

พล.ท.ชาญ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสะพานจันทรุเบกษา ข้ามแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2512 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยครูกาญจนบุรี[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - Us legion of merit officer rib.png เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์อันเป็นมหากุศลแห่งกองยุทธาธิการ ชั้นนายทหาร

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - Bronze Star Medal ribbon.svg เหรียญบรอนซ์สตาร์

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - Order of Diplomatic Service Merit (Class 1) Grand Gwanghwa Medal ribbon.gif เครื่องอิสริยาภรณ์ดีเด่นทางการฑูต ชั้นที่ 1

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - Eulji Cordon Medal.png เครื่องอิสริยาภรณ์เมรีทหาร ชั้นที่ 2

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - TWN Order of Brilliant Star 2Class BAR.svg เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราอันสุกสกาว ช้นที่ 1

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - Order of the Cloud and Banner 4th.gif เครื่องอิสริยาภรณ์ลำดับเมฆและแบนเนอร์ ชั้นที่ 4

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - United Nations Service Medal Korea ribbon.svg เหรียญสหประชาชาติเกาหลี

พ.ศ. ไม่ปรากฏ - JPN Zuiho-sho (WW2) 1Class BAR.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์ ชั้นที่ 1

อ้างอิง[แก้]

 1. http://books.google.co.th/books/about/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.html?id=47DcjwEACAAJ&redir_esc=y
 2. ทหารที่ผมรู้จัก : พลโทชาญ อังศุโชติ
 3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคกิจประชาคม ตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนโยบายของพรรค)
 8. "บุคคลสำคัญของท้องถิ่น - กระทรวงวัฒนธรรม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-08-21. สืบค้นเมื่อ 2013-06-03.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๒๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๕๑ ง หน้า ๒๖๗๒, ๑๙ สิงหาคม ๒๔๙๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๓๓๒๘, ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๐
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๒ ง หน้า ๒๖๔๐, ๘ ธันวาคม ๒๕๐๒