พรรคชาติไทยพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคชาติไทยพัฒนา
หัวหน้าพรรค ธีระ วงศ์สมุทร[1]
ประธานที่ปรึกษาพรรค สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
นายทะเบียนพรรค พิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ
ผู้อำนวยการพรรค นิกร จำนง
เลขาธิการพรรค พันธุ์เทพ สุลีสถิร
คำขวัญพรรค พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
ก่อตั้ง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
ที่ทำการพรรค เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เว็บไซต์
http://www.chartthaipattana.or.th
รองหัวหน้าพรรค ถาวร จำปาเงิน
สมชาย เชื้อจอหอ
รองเลขาธิการพรรค ไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ์
นโยบายพรรค การเมืองไม่ขัดแย้ง สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหรัญญิกพรรค พวงรัตน์ ชัยบุตร
ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย

พรรคชาติไทยพัฒนา (อังกฤษ: Chartthaipattana Party[2]) ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมานายชุมพล ศิลปอาชา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค[3] และ นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร เป็นเลขาธิการพรรค

กระทั่งในปี พ.ศ. 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ปัจจุบันมีนายธีระ วงศ์สมุทร เป็นหัวหน้าพรรค

ประวัติ[แก้]

พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่รองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคชาติไทย ซึ่งถูกตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง ณ เวลานั้น เหลือ ส.ส. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 13 คน จึงย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งหมด ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกตั้ง 10 คน และปลายเดือนมกราคม ปีเดียวกัน มีสมาชิกจากอดีตพรรคมัชฌิมาธิปไตย ย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน รวมทั้งหมด 25 คน[4]

รายนามหัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1 Sin foto.svg กฤต รัตนคามินี 18 เมษายน พ.ศ. 2551 23 มกราคม พ.ศ. 2552
2 Chumpol Silpaacha.JPG ชุมพล ศิลปอาชา
(6 มิถุนายน พ.ศ. 2483 — 21 มกราคม พ.ศ. 2556)
24 มกราคม พ.ศ. 2552 21 มกราคม พ.ศ. 2556 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- Sin foto.svg ถาวร จำปาเงิน
(รักษาการหัวหน้าพรรค)
22 มกราคม พ.ศ. 2556 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
3 ธีระ วงศ์สมุทร.jpg ธีระ วงศ์สมุทร
( 15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 — )
19 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน • อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการบริหารพรรค[แก้]

ชุดที่ 1 (18 เมษายน พ.ศ. 2551 - 24 มกราคม พ.ศ. 2552)[แก้]

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก[5] สิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

ชุดที่ 2 (24 มกราคม พ.ศ. 2552 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2552)[แก้]

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552[6] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมของปีเดียวกัน

ชุดที่ 3 (27 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554)[แก้]

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552[7] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชุดที่ 4 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 19 มกราคม พ.ศ. 2556)[แก้]

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554[9] และสิ้นสุดลงทั้งคณะในกรณีที่หัวหน้าพรรค (นายชุมพล ศิลปอาชา) ถึงแก่อสัญกรรม[10]

ชุดที่ 5 (19 มีนาคม พ.ศ. 2556 -ปัจจุบัน)[แก้]

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556[11] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค มีจำนวน 11 คน ดังนี้

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. - 25 คน ร่วมรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ย้ายมาจากพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตย 15 คน
ได้รับเลือกตั้งซ่อม 10 คน
2. 2554 19 คน ร่วมรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อ้างอิง[แก้]

 1. mthai news มติชาติไทยพัฒนา เคาะ ธีระ วงศ์สมุทร นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ วันที่เรียกดู 2013-03-19
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/065/54.PDF
 3. ชทพ.เลือก “ชุมพล” เป็นหัวหน้าพรรค
 4. พลิกปูม3พรรคการเมือง"รังใหม่" 245 ส.ส."พลังประชาชน-ชาติไทย-มัชฌิมา"แตกทัพแห่ซบหลังโดนยุบ
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 8. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/087/45.PDF ประกาศนาย ทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 87ง วันที่ 10 มิถุนายน 2553
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๙ ราย)
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อของกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๑๑ ราย)

ดูเพิ่ม[แก้]