พรรคชาติไทยพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคชาติไทยพัฒนา
หัวหน้าพรรคกัญจนา ศิลปอาชา
ที่ปรึกษาพรรคพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
ธีระ วงศ์สมุทร
บัณฑูร สุภัควณิช
นายทะเบียนพรรคพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ
ผู้อำนวยการพรรคนิกร จำนง
เลขาธิการพรรคประภัตร โพธสุธน
โฆษกพรรคยุทธพล อังกินันทน์
รองโฆษกพรรคภักดีหาญส์ หิมะทองคำ
ทัศน์ลักษณ์ ปัตตะพงศภัช
คำขวัญพรรคพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
ก่อตั้ง18 เมษายน พ.ศ. 2551
ที่ทำการพรรคเลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จำนวนสมาชิก  (ปี 2562)21,387 คน[1]
สภาผู้แทนราษฎร
10 / 500
เว็บไซต์
http://www.chartthaipattana.or.th
รองหัวหน้าพรรคอนุชา สะสมทรัพย์
อนุรักษ์ จุรีมาศ
ยุทธพล อังกินันทน์
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
รองเลขาธิการพรรคนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
พันธุ์เทพ สุลีสถิร
ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช
นโยบายพรรคการเมืองไม่ขัดแย้ง สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหรัญญิกพรรคพวงรัตน์ ชัยบุตร
ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย

พรรคชาติไทยพัฒนา (อังกฤษ: Chartthaipattana Party[2]) ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมานายชุมพล ศิลปอาชา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค[3] และ นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร เป็นเลขาธิการพรรค

กระทั่งในปี พ.ศ. 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ปัจจุบันมีนางสาว กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติ[แก้]

พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่รองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคชาติไทย ซึ่งถูกตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง ณ เวลานั้น เหลือ ส.ส. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 13 คน จึงย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งหมด ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกตั้ง 10 คน และปลายเดือนมกราคม ปีเดียวกัน มีสมาชิกจากอดีตพรรคมัชฌิมาธิปไตย ย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน รวมทั้งหมด 25 คน[4]

รายนามหัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1 กฤต รัตนคามินี 18 เมษายน พ.ศ. 2551 23 มกราคม พ.ศ. 2552
2 Chumpol Silpaacha.JPG ชุมพล ศิลปอาชา
(6 มิถุนายน พ.ศ. 2483 — 21 มกราคม พ.ศ. 2556)
24 มกราคม พ.ศ. 2552 21 มกราคม พ.ศ. 2556 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- Sin foto.svg ถาวร จำปาเงิน
(รักษาการหัวหน้าพรรค)
22 มกราคม พ.ศ. 2556 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
3 ธีระ วงศ์สมุทร.jpg ธีระ วงศ์สมุทร
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 — )
19 มีนาคม พ.ศ. 2556 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 • อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 กัญจนา ศิลปอาชา.jpg กัญจนา ศิลปอาชา
(15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 — )
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการบริหารพรรค[แก้]

ชุดที่ 1 (18 เมษายน พ.ศ. 2551 - 24 มกราคม พ.ศ. 2552)[แก้]

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก[5] สิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

ชุดที่ 2 (24 มกราคม พ.ศ. 2552 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2552)[แก้]

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552[6] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมของปีเดียวกัน

ชุดที่ 3 (27 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554)[แก้]

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552[7] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชุดที่ 4 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 19 มกราคม พ.ศ. 2556)[แก้]

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554[9] และสิ้นสุดลงทั้งคณะในกรณีที่หัวหน้าพรรค (นายชุมพล ศิลปอาชา) ถึงแก่อสัญกรรม[10]

ชุดที่ 5 (19 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561)[แก้]

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556[11] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค มีจำนวน 11 คน ดังนี้

ชุดที่ 6 (26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)[แก้]

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[13] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ดังนี้

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. - 25 คน ร่วมรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ย้ายมาจากพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตย 15 คน
ได้รับเลือกตั้งซ่อม 10 คน
2. 2554 19 คน ร่วมรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. 2562 10 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/065/54.PDF
 3. ชทพ.เลือก “ชุมพล” เป็นหัวหน้าพรรค
 4. พลิกปูม3พรรคการเมือง"รังใหม่" 245 ส.ส."พลังประชาชน-ชาติไทย-มัชฌิมา"แตกทัพแห่ซบหลังโดนยุบ
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 8. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/087/45.PDF ประกาศนาย ทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 87ง วันที่ 10 มิถุนายน 2553
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๙ ราย)
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อของกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๑๑ ราย)
 13. ตามคาด'กัญจนา'หัวหน้าพรรคชทพ.'ประภัตร'นั่งเลขาฯ

ดูเพิ่ม[แก้]