ประเสริฐ รุจิรวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลตำรวจเอก
ประเสริฐ รุจิรวงศ์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
17 ธันวาคม 2506 – 1 ตุลาคม 2515
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(รักษาราชการแทน)
ถัดไป พลตำรวจเอกประภาส จารุเสถียร
(รักษาราชการแทน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม 2512 – 14 ตุลาคม 2516
ก่อนหน้า พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ)
ถัดไป ศ.นพ.อุดม โปษะกฤษณะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม 2506 – 7 มีนาคม 2512
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
4 มิถุนายน 2511 – 8 มีนาคม 2512
ก่อนหน้า สุนทร หงส์ลดารมภ์
ถัดไป ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 ธันวาคม พ.ศ. 2454
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 19 มกราคม พ.ศ. 2527 (72 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง น้อย รุจิรวงศ์
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก[1]
RTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก[2]

พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ (4 ธันวาคม 2454 - 19 มกราคม 2527) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมรสกับคุณหญิง น้อย รุจิรวงศ์

ประวัติ[แก้]

พลตำรวจเอก ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2454 เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในปี พ.ศ. 2470 และได้รับปริญญาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2504 เริ่มต้นรับราชการในปี พ.ศ. 2491 ในตำแหน่ง ราชองครักษ์เวร และได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ในปี พ.ศ. 2494[3]

ในปี พ.ศ. 2495 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้บังคับกองพลน้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2500 [4] และได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจโท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2500 [5] ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้รักษาการอธิบดีกรมตำรวจ ในปี พ.ศ. 2502 โดยได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2503 และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2506

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอธิการบดีลำดับที่ 3

เหตุการณ์ 14 ตุลา[แก้]

ในการรัฐประหารรัฐบาลตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มีการแต่งตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติเพื่อปกครองประเทศซึ่งมีจอมพลถนอม เป็นประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติ พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศึกษาและสาธารณสุขด้วย[6] ซึ่งการแต่งตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุของเหตุการณ์ 14 ตุลา

หน้าที่ราชการ[แก้]

พลตำรวจเอก ประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน้าที่ราชการ การเมือง อาทิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ได้รับพระราชทานยศพลเอก
 2. ได้รับพระราชทานยศพลตำรวจเอก
 3. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 4. ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งข้าราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 79 ง หน้า 2 21 กันยายน พ.ศ. 2500
 5. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 98 ง หน้า 2735 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
 6. ชนวนเหตุ 14 ตุลา[ลิงก์เสีย]
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (พลเอก จิตติ นาวีเสถียร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และพลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 80 ตอน 120 ง หน้า 2715 17 ธันวาคม พ.ศ. 2506
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอน 56ง วันที่ 20 มิถุนายน 2511
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
 11. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๑๗๐๒, ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๒๖ ง หน้า ๑๑๐๐, ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๘


ก่อนหน้า ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ถัดไป
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2leftarrow.png Emblem of Royal Thai Police.png
อธิบดีกรมตำรวจ
(พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515)
2rightarrow.png จอมพล ประภาส จารุเสถียร
พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) 2leftarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(9 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์ นายแพทย์
อุดม โปษะกฤษณะ
พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา
(หุ่น ฮุนตระกูล)
2leftarrow.png อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(4 มิถุนายน พ.ศ. 2511 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2512)
2rightarrow.png ศาสตารจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง