หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
รังสิยากร อาภากร.jpg

พระนาม หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
พระนามเต็ม พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพิตักษัย 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 (59 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระมารดา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์
หม่อม หม่อมราชวงศ์ไพเราะ อาภากร
พระบุตร 3 คน

พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร (11 สิงหาคม พ.ศ. 2449 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อ พ.ศ. 2491 หลังจากนั้นทรงรับราชการในกองทัพอากาศในตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบินยุทธการในปี พ.ศ. 2501 จากในโอนไปรับราชการกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 รวมอายุ 59 ปี

พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร เสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงไพเราะ กฤดากร ธิดาหม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร มีโอรสและธิดา 3 คน คือ [1]

 • หม่อมราชวงศ์หญิงทิพย์ไพเราะ อาภากร สมรสกับสุคนธ์ ศรโชติ มีบุตรธิดา 3 คน คือ
  • อรทิพย์ รวคนธ์
  • ภัทเรก ศรโชติ
 • หม่อมราชวงศ์หญิงดารณี อาภากร สมรสกับ น.พ.วิบูลย์ วัฒนายากร มีบุตรธิดา 2 คนคือ
  • สลีลา วัฒนายากร
  • สิทธิ วัฒนายากร
 • หม่อมราชวงศ์ชัยกร อาภากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 82 ตอนที่ 111 วันที่ 23 ธันวาคม 2508
 3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานองพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๑๒๐๙ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๔๗, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
 5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๖๒ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๙๙