หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร

หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
รังสิยากร อาภากร.jpg
หม่อมเจ้า
หม่อม
 • หม่อมราชวงศ์ไพเราะ อาภากร
พระนามเต็ม
พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ทิพย์ไพเราะ ศรโชติ
หม่อมราชวงศ์ดารณี วัฒนายากร
หม่อมราชวงศ์ชัยกร อาภากร
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระมารดาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์
ประสูติ11 สิงหาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพิตักษัย30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 (59 ปี)

พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร (11 สิงหาคม พ.ศ. 2449 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อ พ.ศ. 2491 หลังจากนั้นทรงรับราชการในกองทัพอากาศในตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบินยุทธการในปี พ.ศ. 2501 จากนั้นโอนไปทรงรับราชการกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร เสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงไพเราะ กฤดากร ธิดาหม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร มีโอรสและธิดา 3 คน คือ [1]

 • หม่อมราชวงศ์หญิงทิพย์ไพเราะ อาภากร สมรสกับสุคนธ์ ศรโชติ มีบุตรธิดา 2 คน คือ
  1. อรทิพย์ รวคนธ์
  2. ภัทเรก ศรโชติ
 • หม่อมราชวงศ์หญิงดารณี อาภากร สมรสกับ น.พ.วิบูลย์ วัฒนายากร มีบุตรธิดา 2 คนคือ
  1. สลีลา วัฒนายากร
  2. สิทธิ วัฒนายากร
 • หม่อมราชวงศ์ชัยกร อาภากร

สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 สิริชันษา 59 ปี[2] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ต่างประเทศ[แก้]

พ.ศ. 2495 - Us legion of merit officer rib.png เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์อันมหากุศลแห่งกองยุทธาธิการ ชั้นนายทหาร [9]


พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. กองทัพอากาศพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร ม.ป.ช., ,ม.ว.ม., ท.จ. ร.ก., ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2509.
 3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 82 ตอนที่ 111 วันที่ 23 ธันวาคม 2508
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานองพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๑๒๐๙ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๔๗, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ
 7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เล่ม 79 ตอนที่ 83 ราชกิจจานุเบกษา 8 กันยายน 2505
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๖๒ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๙๙
 9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ