ชัยชาญ ช้างมงคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก
ชัยชาญ ช้างมงคล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อุดมเดช สีตบุตร
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
ก่อนหน้า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
ถัดไป พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
3 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
บิดา สมาน ช้างมงคล
มารดา ละเมียด ช้างมงคล
คู่สมรส วิภาพร ช้างมงคล
บุตร ชนยชา ช้างมงคล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.16)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.27)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กระทรวงกลาโหม
ประจำการ 2523 – 2560
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (ชื่อเล่น: ช้าง, บิ๊กช้าง เกิด 25 มกราคม 2500) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นราชองครักษ์เวร[2] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557[3]อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และราชองครักษ์พิเศษ[4]

ประวัติ[แก้]

พลเอก ชัยชาญหรือที่สื่อมวลชนมักจะเรียกว่า บิ๊กช้าง เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2500 เป็นบุตรชายของนายสมาน และนางละเมียด ช้างมงคล จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนวัดราชโอรส รุ่น 57 และจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27 รุ่นเดียวกับพลเอก พอพล มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวิภาพร ช้างมงคลมีบุตรสาว 1 คนคือนางสาวชนยชา ช้างมงคล

รับราชการ[แก้]

พลเอก ชัยชาญรับราชการมาตั้งแต่ปี 2523 จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พลเอกชัยชาญได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 9 กันยายน 2559 พลเอกชัยชาญได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม สืบต่อจากพลเอกปรีชา จันทร์โอชา โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 [5]

วันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก ให้กับพลเอกชัยชาญและโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลเอก ชัยชาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[6] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[7] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว[8] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[9] กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[10] ในช่วงรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/004/1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/137/1.PDF
 3. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 6. http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/attachments/article/4389/665.pdf
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/135/100.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2555 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอน 35 ข หน้า 1 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า ชัยชาญ ช้างมงคล ถัดไป
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 2leftarrow.png Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (ครม.6162)
(23 พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 2leftarrow.png ปลัดกระทรวงกลาโหม
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
2rightarrow.png พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์