สุบิน ปิ่นขยัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุบิน ปิ่นขยัน
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า ปรีดา พัฒนถาบุตร
ถัดไป ทวิช กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้า มนตรี พงษ์พานิช
ถัดไป อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้า สิทธิ เศวตศิลา
ถัดไป อาทิตย์ อุไรรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (87 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
พรรคการเมือง กิจสังคม
คู่สมรส บุญศรี ปิ่นขยัน
ศาสนา พุทธ

สุบิน ปิ่นขยัน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย อดีตรองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารของ บมจ. เอ็มดีเอ็กซ์

งานการเมือง[แก้]

สุบิน ปิ่นขยัน หรือ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 เป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งอีก 2 สมัยติดต่อกันในปี พ.ศ. 2529[2] และ พ.ศ. 2531 ในสังกัดพรรคกิจสังคม[3] จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง[4] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์[5] และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[6]

ในช่วงที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ยึดอำนาจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนั้น นายสุบิน บุคคลที่ถูกยึดทรัพย์จำนวนมากที่สุดในบรรดานักการเมืองจำนวน 10 คน ที่ถูกตรวจสอบ คือ 608 ล้านบาท [7][8][9]

งานวิชาการ[แก้]

ดร.สุบิน ปิ่นขยัน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรม จนได้รับตำแหน่ง อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ในสมัยแรก (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546) และเป็นกรรมการสภาวิศวกร ในสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549)

ในปี พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้ถวายรางวัลแห่งหอเกียรติยศแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันอีกจำนวน 11 คน ซึ่ง ดร.สุบิน ปิ่นขยัน เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลแห่งหอเกียรติยศครั้งนี้ด้วย[10]

งานธุรกิจ[แก้]

ดร.สุบิน ปิ่นขยัน เป็นประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน โดยมีโครงการหลักที่ดำเนินการ อาทิ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และโครงการด้านพลังงานไฟฟ้าต่างๆ[11] ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและตั้งบริษัท วิทยุ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ และสั่งให้เขาเป็นบุคคลล้มละลาย ในปี พ.ศ. 2547[12] และในปี พ.ศ. 2550 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 จึงถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย[13]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 6ก วันที่ 24 มกราคม 2535
 2. รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง. 2529
 3. http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (นายโกศล ไกรฤกษ์ นายประยูร จินดาศิลป์ นายผัน บุญชิต นายโอภาส พลศิลป ลาออก นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และตั้ง พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถ
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ๑๗ ราย และตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๒๐ ราย)
 7. http://www.chartthai.or.th/old/history_th8.html[ลิงก์เสีย]
 8. กองบรรณาธิการมติชน. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2521-2549. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 424 หน้า. ISBN 974-323-889-1
 9. กองบรรณาธิการมติชน. รัฐประหาร 19 กันยา '49 เรียบแต่ลึก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. ISBN 947-323-851-4
 10. ถวายรางวัลพระเทพฯ หอเกียรติยศสถาบันเอไอที Archived 2012-12-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจาก ข่าวสด วันที่ 10 กันยายน 2553
 11. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 12. ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 13. ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531