สุขุม เลาวัณย์ศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุขุม เลาวัณย์ศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 เมษายน พ.ศ. 2482
ประเทศไทย
เสียชีวิต 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (77 ปี)
ศาสนา พุทธ

สุขุม เลาวัณย์ศิริ (22 เมษายน พ.ศ. 2482 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559) อดีตประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย และอดีตประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

ประวัติ[แก้]

สุขุม เลาวัณย์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนาย ประกาย แซ่เล้า กับ นางตู้ แซ่โค้ว สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 9 สมัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2548) เขาเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคนำไทย[1] สุขุม เลาวัณย์ศิริ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สิริอายุรวม 77 ปี

การทำงาน[แก้]

สุขุมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง อาทิ

  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  • ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี)
  • นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
  • ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

นอกจากผลงานด้านการเมืองยังมีผลงานในการริเริ่มเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างฝายยาง (เขื่อนยาง) มาใช้เก็บน้ำเป็นผลสำเร็จ เป็นผู้ริเริ่มขุดคลองประปาน้ำดิบแห่งที่ 2 ให้แก่กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย[2]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]