สุขุม เลาวัณย์ศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุขุม เลาวัณย์ศิริ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 เมษายน พ.ศ. 2482
ประเทศไทย
เสียชีวิต 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (77 ปี)
คู่สมรส ปรานอม เลาวัณย์ศิริ
ศาสนา พุทธ

สุขุม เลาวัณย์ศิริ (22 เมษายน พ.ศ. 2482 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559) อดีตประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย และอดีตประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

ประวัติ[แก้]

สุขุม เลาวัณย์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนาย ประกาย แซ่เล้า กับ นางตู้ แซ่โค้ว สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 9 สมัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2544) และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปบบบัญชีรายชื่อ ในปี พ.ศ. 2544

เขาเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคนำไทย[1]

สุขุม เลาวัณย์ศิริ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สิริอายุรวม 77 ปี

การทำงาน[แก้]

สุขุมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง อาทิ

  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  • ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี)
  • นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
  • ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

นอกจากผลงานด้านการเมืองยังมีผลงานในการริเริ่มเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างฝายยาง (เขื่อนยาง) มาใช้เก็บน้ำเป็นผลสำเร็จ เป็นผู้ริเริ่มขุดคลองประปาน้ำดิบแห่งที่ 2 ให้แก่กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย[2]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]