พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระยาปรีชาชลยุทธ
(วัน จารุภา)
รัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476
นายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
กรรมการราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
28 มิถุนายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ประธานพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
(ในฐานะเสนาบดี)
ถัดไปพระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์)

พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ์ (วัน จารุภา) เป็นคณะกรรมการราษฎร รัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารเรือ

การศึกษา[แก้]

พระยาปรีชาชลยุทธ์ (วัน จารุภา) จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการศึกษาปีพ.ศ. 2452 จบการศึกษาปีพ.ศ. 2458[1]

การทำงาน[แก้]

พระยาปรีชาชลยุทธ์ (วัน จารุภา) ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูถัมภ์, หอเกียรติยศนักเรียนเก่า เก็บถาวร 2018-07-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. แจ้งความประธานคณะกรรมการราษฎร (หน้า ๑๒๘๓)
 3. ประกาศ ย้ายนายทหารเรือ
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๐๙๕, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๔๐, ๗ มกราคม ๒๔๖๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๖๗๕, ๑๘ กันยายน ๒๔๖๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๗๓, ๖ พฤษภาคม ๒๔๖๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๙๕, ๒๒ เมษายน ๒๔๗๑
 9. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน (หน้า 2609)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๓๒๒, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๒๘๙, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๓
 12. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. พระราชทานเหรียญราชรุจิ