อนันต์ กลินทะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลอากาศเอก
อนันต์ กลินทะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้า พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
ถัดไป พลตำรวจเอก เภา สารสิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มิถุนายน พ.ศ. 2476
เสียชีวิต 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (86 ปี)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ (19 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ และเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษ[1]

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ บ้านที่ตำบล รองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร

สมรสกับนางสุรภีร์ กลินทะ (เสถียรศรี) มีบุตรและธิดาดังนี้

๑. นายนนท์ กลินทะ (บุตร น.ต.หญิง รัชนี กลินทะ (ประทีปเสน) ถึงแก่กรรม) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

๒. นางชญาดา สิรินุกุล ข้าราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๓. นางสาวอภิสรา กลินทะ เจ้าหน้าที่บริหาร ๗ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๔. นายภัทรพล กลินทะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


วุฒิการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

พ.ศ. ๒๔๙๒ ​ชั้นมัธยมจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ​ชั้นเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๑๓

พ.ศ. ๒๔๙๕ ​ชั้นอุดมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๕ วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ

พ.ศ. ๒๔๙๖ ​โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น ๑

พ.ศ. ๒๔๙๘ ​โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศอังกฤษ (Royal Air Force Academy, Cranwell)

พ.ศ. ๒๕๐๑ ​โรงเรียนนายร้อย กองทัพบกอังกฤษ (Royal Military Academy Sandhurt)

พ.ศ. ๒๕๐๒ ​เป็นศิษย์การบิน ร.ร.การบิน กองทัพอากาศ รุ่น น.๒๖

พ.ศ. ๒๕๐๕ ​ศึกษาที่สหรัฐอเมริกา หลักสูตร (USAF Language Training Weapon Controller Foreign, Combat Operation Specialist Course Keesler AFB, USA)

พ.ศ. ๒๕๑๑ ​โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๘

พ.ศ. ๒๕๑๒ ​โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (Squadron Officer School, Maxwell AFB, USA)

พ.ศ. ๒๕๑๓ ​โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๑๕

พ.ศ. ๒๕๒๕ ​วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๗

พ.ศ. ๒๕๒๘ ​วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘


ตำแหน่งและตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

พ.ศ. ๒๕๐๓ ​เป็นนักบินประจำกอง กองบิน ๒ ฝูงบิน ๒๒

พ.ศ. ๒๕๐๔ ​เป็นนักบินประจำกอง กองบิน ๖ ฝูงบิน ๖๓

พ.ศ. ๒๕๐๖ ​เป็นครูการบิน ฝูงฝึกขั้นต้น โรงเรียนการบิน

พ.ศ. ๒๕๐๘ ​เป็นครูการบิน ซึ่งทำการบินกับเครื่องบินไอพ่น

พ.ศ. ๒๕๑๘ ​เป็นผู้บังคับฐานบินนครพนม

พ.ศ. ๒๕๑๙ ​เป็นรองผู้อำนวยการกองนโยบายและวางแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๒ ​เป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ประจำกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ. ๒๕๒๕ ​เป็นรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๖ ​เป็นเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๙ ​เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ

พ.ศ. ๒๕๓๑ ​เป็นรองปลัดกระทรงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๓๒ ​เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ


ตำแหน่งทางการเมือง

พ.ศ. ๒๕๓๐ ​เป็นสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๓๓ ​เป็นคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๕๓๕ ​เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๕๓๕ ​เป็นสมาชิกวุฒิสภา วาระที่ ๒ และเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม


ตำแหน่งหน้าที่ราชการพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๒๖ ​ราชองครักษ์เวร

พ.ศ. ๒๕๓๒ ​ราชองครักษ์พิเศษ

พ.ศ. ๒๕๒๙ ​เป็นผู้แทน ทอ. ในคณะกรรมการ การบินเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๓ ​ตุลาการศาลทหารสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๓๕ ​ตุลาการศาลทหารสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๓๓ ​เป็นผู้แทน ทอ. ในคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​เป็นรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการวางแผนระยะยาว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​เป็นผู้แทน ทอ. ในคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​เป็นผู้แทน ทอ. ในคณะอนุกรรมการวางแผนระยะยาวบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๓๔ ​ประธานกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๓๕ ​นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๓๖ ​นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๐๔ ​เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. ๒๕๐๗ ​เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๐๙ ​จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. ๒๕๑๒ ​จตุรถาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๑๗ ​ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. ๒๕๒๐ ​ตริตาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๒๓ ​ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. ๒๕๒๕​ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๓๐ ​ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ. ๒๕๓๐ ​ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. ๒๕๓๑ ​มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)

พ.ศ. ๒๕๓๒ ​มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)


เหรียญอิสริยาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๑๑ ​เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี)

พ.ศ. ๒๕๒๓ ​เหรียญราชการชายแดน

พ.ศ. ๒๕๒๘ ​เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑


ยศทหาร

พ.ศ. ๒๕๐๓ ​เรืออากาศตรี

พ.ศ. ๒๕๐๔ ​เรืออากาศโท

พ.ศ. ๒๕๐๗ ​เรืออากาศเอก

พ.ศ. ๒๕๑๑ ​นาวาอากาศตรี

พ.ศ. ๒๕๑๖ ​นาวาอากาศโท

พ.ศ. ๒๕๑๙ ​นาวาอากาศเอก

พ.ศ. ๒๕๒๒ ​นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

พ.ศ. ๒๕๒๖ ​พลอากาศตรี

พ.ศ. ๒๕๒๙ ​พลอากาศโท

พ.ศ. ๒๕๓๑ ​พลอากาศเอก (อัตราจอมพล)


ราชการสงคราม

พ.ศ. ๒๕๐๙​เป็นนักบินประจำหน่วยบินลำเลียง ซึ่งปฏิบัติการรบร่วมกับสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี รุ่นที่ ๑๕ ผลัดที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๑๖ ​เป็นนายทหารยุทธการ เครื่องบินขับไล่ ปฏิบัติการรบร่วมในสาธารณรัฐกัมพูชา

พ.ศ. ๒๕๒๙ ​เป็นที่ปรึกษา ประจำกองบัญชาการยุทธการด้านบูรพา


พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ เคยรับราชการเป็นทหารประจำกองทัพอากาศไทย เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

ในการก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ[2] ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งในครั้งนั้นด้วย ต่อมาเขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร[4] และเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปีเดียวกัน[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
  2. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗ (ไม่เป็นกฎหมาย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติและคณะที่ปรึกษา)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
  5. สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 6
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๓๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๔