กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม
Lanchakon - 043.jpg
ตรานารายณ์เกษียรสมุทร
ที่ทำการ
ไทย
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (75 ปี)[1]
สืบทอดจาก กระทรวงการอุตสาหกรรม (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2495)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,965.3722 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรีว่าการ อุตตม สาวนายน, รัฐมนตรีว่าการ
สมชาย หาญหิรัญ, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหาร ดร. พสุ โลหารชุน[3], ปลัดกระทรวง
นิสากร จึงเจริญธรรม, รองปลัดกระทรวง
ทองชัย ชวลิตพิเชฐ, รองปลัดกระทรวง
อภิจิณ โชติกเสถียร, รองปลัดกระทรวง
สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน[4], รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
INDUSTRY.go.th

กระทรวงอุตสาหกรรม (อังกฤษ: Ministry of Industry) เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทย ประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติ[แก้]

กระทรวงอุตสาหกรรม เริ่มจากการก่อตั้ง กองอุตสาหกรรม ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ เมื่อ พ.ศ. 2479 ก่อนจะยกฐานะขึ้นเป็น กองอิสระรัฐพาณิชย์ ใน พ.ศ. 2480 ถัดมาเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการกองเศรษฐการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงเศรษฐกิจ และจัดตั้ง กรมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมจัดตั้ง "กระทรวงการอุตสาหกรรม" โดยมีส่วนราชการในสังกัด คือ

 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตั้งใหม่)
 • กรมโลหกิจ (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย)
 • กรมวิทยาศาสตร์ (โอนมาจากกระทรวงการเศรษฐกิจ)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจเดิม)

กระทรวงการอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2495[5]โดยมีปลัดกระทรวงคนแรก ได้แก่ พ.อ.สุวรรณ เพ็ญจันทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2495 และ ดร.พร ศรีจามร[6]ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2495 เป็นปลัดคนต่อมา

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ตรานารายณ์เกษียรสมุทร ซึ่งนำจากเรื่องนารายณ์สิบปาง ปางที่สองหรือกูรมาวตาร โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะที่พระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ ก็ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่น ๆ ขึ้นในโลกอีกด้วย[7]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

* รัฐวิสาหกิจ

รายนามปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม[แก้]

 1. พล.ร.ต.พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) พ.ศ. 2485
 2. พระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ พ. สุขุม) พ.ศ. 2485
 3. พล.ต.พระอุดมโยธายุทธ (อุดมโยธา รัตนวดี) พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2486
 4. พ.ต.หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2486
 5. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2487
 6. พล.ต.หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2487
 7. หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2488
 8. พล.ต.พระยาสรกิจพิศาล (ดำริห์ อมาตยกุล) พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2489
 9. หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2489
 10. พ.อ.สุวรรณ เพ็ญจันทร์ พ.ศ. 2489 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495

รายนามปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม[แก้]

 1. พ.อ.สุวรรณ เพ็ญจันทร์ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2495
 2. ดร.พร ศรีจามร 20 กันยายน พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2502
 3. พล.ร.ต.ชลี สินธุโสภณ พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506
 4. ดร.จ่าง รัตนะรัต พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2507
 5. นายสอาด หงษ์ยนต์ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2512
 6. ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2519
 7. นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2525
 8. นาย วีระ สุสังกรกาญจน์ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2527
 9. นาย ประภาส จักกะพาก พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2532
 10. นาย ศิววงศ์ จังคศิริ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2539
 11. นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2542
 12. นาย มนู เลียวไพโรจน์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547
 13. ดร. จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
 14. ดร. ดำริ สุโขธนัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552
 15. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557
 16. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 17. นาย อาทิตย์ วุฒิคะโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
 19. ดร. [8]พสุ โลหารชุน[9] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

[10]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม