บัญญัติ จันทน์เสนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญญัติ จันทน์เสนะ
ไฟล์:บัญญัติ จันทน์เสนะ.jpg
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้าเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
สมชาย สุนทรวัฒน์
ถัดไปสุพล ฟองงาม
สิทธิชัย โควสุรัตน์
ประสงค์ โฆษิตานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 ตุลาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
คู่สมรสนางวรรณา จันทน์เสนะ

นายกองเอก[1]บัญญัติ จันทน์เสนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[2] ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนคณะรัฐมนตรี ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ประวัติ[แก้]

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ที่ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน และจบปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้านชีวีตครอบครัว สมรสกับนางวรรณา จันทน์เสนะ (บุตรสาวกำนันวร ทวีรัตน์) มีบุตร 1 คน

การทำงาน[แก้]

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เริ่มรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง วิทยากรโท เมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นปลัดอำเภอนาทวี ในปี พ.ศ. 2514 จากนั้นจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจ่าจังหวัดสงขลา และเป็นนายอำเภอในปี พ.ศ. 2521 เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ 3 อำเภอ คือ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล อำเภอรัตภูมิ และอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2531

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2534 จนได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก

ในปี พ.ศ. 2536 และจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2537 และพ.ศ. 2538 ตามลำดับ ซึ่งผลงานการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ จนกระทั่งได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในปี พ.ศ. 2543 และเป็นอธิบดีกรมที่ดิน ในปี พ.ศ. 2545 จนเกษียณอายุราชการ[3]

งานการเมือง[แก้]

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 นายบัญญัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายหลังการรัฐประหารอีกครั้งในประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108, ตอนที่ 161 , 13 กันยายน พ.ศ. 2534, หน้า 1
  2. รองประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้[ลิงก์เสีย]
  3. "นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รมช.มท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-09-30. สืบค้นเมื่อ 2010-08-30.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๒๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๗, ๑๙ กันยายน ๒๕๒๗
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๕, ๒๐ มกราคม ๒๕๓๘
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๒๐, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๕ ข หน้า ๙๒, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]